Facebook

Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

        Днешното училище е основано през 1941 г. като гимназиален клон на Варненската гимназия "Фердинанд І". До 1960 г. училището се помещава с всградата на днешната галерия. През учебната 1960/1961 г. то се премества в новопостроената сграда в кв. Хоризонт (днешното училище "Кирил и Методий"). От 1978 г. Средно училище "Христо Ботев" се премества в сегашната сграда.

        Материално-техническата база в училището е добра. От учебната 2009/2010 г. заработи училищна столова. Цялото училище е под видеонаблюдение.

        Има сформирани отбори по футбол, волейбол, баскетбол и други.

 

 

Откриване на новата учебна година - СУ Христо Ботев - Балчик

Откриване на новата учебна година

Уважаеми ученици и родители, заповядайте на тържественото откриване на новата учебна година на 16 септември
Родителска среща - СУ Христо Ботев - Балчик

Родителска среща

Уважаеми родители на осмокласници, заповядайте на 12 септември 2019 г. /четвъртък/ на родителска среща с
График на втора поправителна сесия - СУ Христо Ботев - Балчик

График на втора поправителна сесия

Публикуван е график на изпитите от втора поправителна сесия за учебната 2018/2019 година през месец август и
График на юслка поправителна сесия за учебната 2018/2019 година - СУ Христо Ботев - Балчик

График на юслка поправителна сесия за учебната 2018/2019 година

Обявен е графика на юлска поправителна сесия за учебната 2018/2019