Facebook

Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

        Днешното училище е основано през 1941 г. като гимназиален клон на Варненската гимназия "Фердинанд І". До 1960 г. училището се помещава с всградата на днешната галерия. През учебната 1960/1961 г. то се премества в новопостроената сграда в кв. Хоризонт (днешното училище "Кирил и Методий"). От 1978 г. Средно училище "Христо Ботев" се премества в сегашната сграда.

        Материално-техническата база в училището е добра. От учебната 2009/2010 г. заработи училищна столова. Цялото училище е под видеонаблюдение.

        Има сформирани отбори по футбол, волейбол, баскетбол и други.

 

 

Класиране за първи клас - СУ Христо Ботев - Балчик

Класиране за първи клас

Качен е списък със записаните ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година в Средно училище "Христо
Поправителна изпитна сесия за учебната 2019/2020 година - СУ Христо Ботев - Балчик

Поправителна изпитна сесия за учебната 2019/2020 година

Качен е актуален график на изпитите от поправителна изпитна сесия на ученици от V до XI клас през месец юли
Ден на Земята - 22 април - СУ Христо Ботев - Балчик

Ден на Земята - 22 април

    На 22 април 2020 година светът отбелязва 50-годишнината на най-масовия екологичен празник
Няма изображение

Събиране на книги

Ученическият съвет на Средно училище "Христо Ботев" град Балчик представя своята кампания по събиране и