Google PlusFacebook

СУ Христо Ботев

Средно училище в град Балчик

        Днешното училище е основано през 1941 г. като гимназиален клон на Варненската гимназия "Фердинанд І". До 1960 г. училището се помещава с всградата на днешната галерия. През учебната 1960/1961 г. то се премества в новопостроената сграда в кв. Хоризонт (днешното училище "Кирил и Методий"). От 1978 г. Средно училище "Христо Ботев" се премества в сегашната сграда.

        Материално-техническата база в училището е добра. От учебната 2009/2010 г. заработи училищна столова. Цялото училище е под видеонаблюдение.

        Има сформирани отбори по футбол, волейбол, баскетбол и други.

 

 

Откриване на коледната украса - СУ Христо Ботев - Балчик

Откриване на коледната украса

В 10:20 ч. директора на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик официално ще открие коледното настроение в училище чрез
Отбелязване на световния ден за борба със СПИН - СУ Христо Ботев - Балчик

Отбелязване на световния ден за борба със СПИН

Ученическият съвет на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик под ръководството на Гергана Добрева в 10:20 ч. ще