Facebook

Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

        Днешното училище е основано през 1941 г. като гимназиален клон на Варненската гимназия "Фердинанд І". До 1960 г. училището се помещава с всградата на днешната галерия. През учебната 1960/1961 г. то се премества в новопостроената сграда в кв. Хоризонт (днешното училище "Кирил и Методий"). От 1978 г. Средно училище "Христо Ботев" се премества в сегашната сграда.

        Материално-техническата база в училището е добра. От учебната 2009/2010 г. заработи училищна столова. Цялото училище е под видеонаблюдение.

        Има сформирани отбори по футбол, волейбол, баскетбол и други.

 

 

Ден на Земята - 22 април - СУ Христо Ботев - Балчик

Ден на Земята - 22 април

    На 22 април 2020 година светът отбелязва 50-годишнината на най-масовия екологичен празник
Няма изображение

Събиране на книги

Ученическият съвет на Средно училище "Христо Ботев" град Балчик представя своята кампания по събиране и
План прием 8 клас - СУ Христо Ботев - Балчик

План прием 8 клас

Средно училище "Христо Ботев" има удоволствието да представи паралелките за прием на ученици в VIII клас през
Седмична програма за II учебен срок - СУ Христо Ботев - Балчик

Седмична програма за II учебен срок

Уважаеми родители и ученици, можете да откриете новата седмична програма на сайта на СУ "Христо Ботев" гр.