Facebook

СУ Христо Ботев

Средно училище в град Балчик

        Днешното училище е основано през 1941 г. като гимназиален клон на Варненската гимназия "Фердинанд І". До 1960 г. училището се помещава с всградата на днешната галерия. През учебната 1960/1961 г. то се премества в новопостроената сграда в кв. Хоризонт (днешното училище "Кирил и Методий"). От 1978 г. Средно училище "Христо Ботев" се премества в сегашната сграда.

        Материално-техническата база в училището е добра. От учебната 2009/2010 г. заработи училищна столова. Цялото училище е под видеонаблюдение.

        Има сформирани отбори по футбол, волейбол, баскетбол и други.

 

 

Прием на I клас - СУ Христо Ботев - Балчик

Прием на I клас

Средно училище "Христо Ботев" обявява прием на ученици в I клас за учебната 2019/2020 година. Прием на: 1.
Удължаване на грипната ваканция - СУ Христо Ботев - Балчик

Удължаване на грипната ваканция

Грипната ваканция се удължава с 2 дни на основание взето решение на заседание на Регионалния оперативен
Грипна ваканция  - СУ Христо Ботев - Балчик

Грипна ваканция

Поради висок процент болни ученици се обявява грипна вакация за всички училища в област Добрич от 13:00 ч. на
Откриване на коледната украса - СУ Христо Ботев - Балчик

Откриване на коледната украса

В 10:20 ч. директора на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик официално ще открие коледното настроение в училище чрез