Facebook
Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

График на втора поправителна сесия

Публикуван е график на изпитите от втора поправителна сесия за учебната 2018/2019 година през месец август и септември.

Поправителна сесия август-септември

График на втора поправителна сесия - Изображение 1