Facebook
Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

Начален етап

I a клас 

Учебен план на I а клас

Класен ръководител Ивелина Стефанова

 

II а клас 

Учебен план на II а клас

Класен ръководител Дарина Грамчева

 

III а клас 

Учебен план на III а клас

Класен ръководител Светла Симеонова

 

III б клас 

Учебен план на III б клас

Класен ръководител Тихомира Гарабедова

 

IV а клас 

Учебен план на IV а клас

Класен ръководител Тинка Колева

 

IV б клас 

Учебен план на IV б клас

Класен ръководител Детелина Добрева