Facebook
Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

Изпитни сесии

 ГРАФИК НА ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" ГРАД БАЛЧИК

АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ

 

Предмет

Дата

Час

Стая

Име,фамилия, клас

Български език и литература

19.08.2019 г.

9:00

№ 22

 1. Алденис Рамадан – V a клас
 2. Алеко Стефков – V a клас
 3. Али  Стефанов  V a клас
 4. Курбан Курбан – V a клас
 5. Селятин Кадиров – V a клас
 6. Ася Бисерова – VI б клас
 7. Ниази Ниази – VI б клас
 8. Петя Иванова – VIII a клас
 9. Роман Николаев – IX б клас
 10. Джанел Османов – X б клас

ИУЧ Български език и литература

20.08.2019 г.

9:00

№ 22

 1. Алденис Рамадан – V a клас
 2. Алеко Стефков – V a клас
 3. Али  Стефанов  V a клас
 4. Курбан Курбан – V a клас
 5. Селятин Кадиров – V a клас

Здравословни и безопасни условия на труд

20.08.2019 г.

9:00

№ 22

 1. Роман Николаев – IX б клас

Технология на кулинарната продукция

20.08.2019 г.

9:00

№ 22

 1. Джанел Османов – X б клас

Руски език

21.08..2019 г.

9:00

№ 24

 1. Илиан Игнатов – V a клас
 2. Айрие Исмаил – VI б клас
 3. Ася Бисерова – VI б клас
 4. Васко Ангелов – VI б клас
 5. Денис Неджатин – VI б клас
 6. Илиана Михайлова – VI б клас
 7. Ниази Ниази – VI б клас
 8. Сашо Ангелов – VI б клас

Английски език

21.08.2019 г.

9:00

№ 24

 1. Петя Иванова – VIII a клас

Немски език

21.08..2019 г.

9:00

№ 24

 1. Роман Николаев – IX б клас

Математика

22.08.2019 г.

9:00

№ 27

 1. Алденис Рамадан – V a клас
 2. Алеко Стефков – V a клас
 3. Али  Стефанов  V a клас
 4. Илиан Игнатов – V a клас
 5. Курбан Курбан – V a клас
 6. Мутлу Салим – V a клас
 7. Ася Бисерова – VI б клас
 8. Денис Неджатин – VI б клас
 9. Илиана Михайлова – VI б клас
 10. Ниази Ниази – VI б клас
 11. Петя Иванова – VIII a клас
 12. Демран Юсеинов - VIII б клас
 13. Роман Николаев – IX б клас
 14. Джанел Османов – X б клас

Информационни технолигии

23.08.2019 г.

9:00

№ 29

 1. Алденис Рамадан – V a клас
 2. Алеко Стефков – V a клас
 3. Курбан Курбан – V a клас
 4. Селятин Кадиров – V a клас
 5. Роман Николаев – IX б клас
 6. Джанел Османов – X б клас

История и цивилизации

26.08.2019 г.

9:00

№ 26

 1. Алденис Рамадан – V a клас
 2. Алеко Стефков – V a клас

Гостоприемство в туристическата индустрия

26.08.2019 г.

9:00

№ 26

 1. Роман Николаев – IX б клас

География и икономика

27.08.2019 г.

9:00

№ 23

 1. Алденис Рамадан – V a клас
 2. Алеко Стефков – V a клас
 3. Али  Стефанов  V a клас
 4. Курбан Курбан – V a клас

Отчетност и работа с документи

27.08.2019 г .

9:00

№ 23

 1. Роман Николаев – IX б клас

Човекът и природата

30.08.2019 г.

9:00

№ 20

 1. Алденис Рамадан – V a клас
 2. Алеко Стефков – V a клас
 3. Али  Стефанов  V a клас
 4. Курбан Курбан – V a клас
 5. Мутлу Салим – V a клас
 6. Христо Бисеров – V a клас
 7. Шердин Ниази – V а клас
 8. Селятин Кадиров – V a клас
 9. Айрие Исмаил – VI б клас
 10. Васко Ангелов – VI б клас

Биология и здравно образование

30.08 .2019 г.

9:00

№ 20

 1. Роман Николаев – IX б клас
 2. Джанел Османов – X б клас

ИУЧ Човекът и природата

3.09.2019 г.

9:00

№ 25

 1. Алденис Рамадан – V a клас
 2. Алеко Стефков – V a клас
 3. Али  Стефанов  V a клас
 4. Грациела Миленова – V a клас
 5. Курбан Курбан – V a клас
 6. Илиан Игнатов – V a клас
 7. Мутлу Салим – V a клас
 8. Христо Бисеров – V a клас
 9. Тимур Лаукс – V a клас
 10. Селятин Кадиров – V a клас

Физика и астрономия

3.09.2019 г.

9:00

№ 25

 1. Роман Николаев – IX б клас

Микробиология и хигиена на храненето

4.09.2019 г.

9:00

№ 21

 1. Роман Николаев – IX б клас

Учебна практика по организация на обслужването в ресторанта

4.09.2019 г.

9:00

№ 23

 1. Роман Николаев – IX б клас