Facebook
Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

Специалност - "Производство на кулинарни изделия и напитки"

   През 2018-2019 година в специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки" се обучават общ брой 102 ученика в 5 професионални паралелки. 

 

VIII "б" клас 

специалност "Призводство на кулинарни изделия и напитки" с разширено изучаване на английски език

Учебен план VIII "б" клас

Класен ръководител: Светлана Трънкарова

 

IX "б" клас 

специалност "Призводство на кулинарни изделия и напитки" 

Учебен план IX "б" клас

Класен ръководител: Йорданка Неделева

 

X "б" клас 

специалност "Призводство на кулинарни изделия и напитки" 

Учебен план X "б" клас

Класен ръководител: Малина Желязкова

 

XI "б" клас 

специалност "Призводство на кулинарни изделия и напитки" 

Учебен план XI "б" клас

Класен ръководител: Таня Павлова

 

XII "б" клас 

специалност "Призводство на кулинарни изделия и напитки" 

Учебен план XII б клас

Класен ръководител: Левоник Санджакян