Facebook
Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

Класове от прогимназиален етап

V а клас

Учебен план на V a клас

Класен ръководител - Михаела Санджакян

 

VI а клас

Учебен план на VI а клас

Класен ръководител -  Емилия Донева

 

VI б клас

Учебен план на VI б клас

Класен ръководител - Георги Захариев

 

VII а клас

Учебен план на VII а клас

Класен ръководител - Иванка Нейчева

 

VII б клас

Учебен план на VII б клас

Класен ръководител - Светлана Йорданова