Facebook
Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

Седмична програма за I учебен срок

ден час 1 а клас 2 а клас 3 а клас 4 а клас
Понеделник 1 Бълг. език и литература Бълг. език и литература Английски език Бълг. език и литература
2 Бълг. език и литература Бълг. език и литература Музика Английски език
3 Математика ИУЧ Математика Компютърно моделиране Музика
4 Музика Изобразително изкуство Човекът и обществото Математика
5 Час на класа Час на класа Човекът и природата Човекът и природата
6     Час на класа Час на класа
Вторник        1 Бълг. език и литература Математика Бълг. език и литература Бълг. език и литература
 2 Бълг. език и литература ИУЧ Бълг.език и лит. Бълг. език и литература Бълг. език и литература 
 3 Математика ИУЧ Бълг.език и лит. Математика Човекът и обществото
4 Физическо възпитание Англ. език Изобразително изкуство Математика
5   Физическо възпитание Изобразително изкуство Технологии и предпр.
6       Изобразително изкуство
Сряда       1 Математика Бълг.език и литература Математика  Човекът и природата 
2 ИУЧ Бълг. език и лит. Бълг.език и литература Английски език Физическо възпитание
3 ИУЧ Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и литература Английски език
4 Технологии и предпр. Околен свят Бълг.език и литература Математика
5 Музика Музика Технологии и предпр. Бълг.език и литература
6       Бълг.език и литература
Четвъртък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Математика Бълг.език и литература
2 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Английски език Бълг.език и литература
3 Математика Математика ИУЧ Бълг. език и лит. Физическо възпитание
4 Физическо възпитание Технологии и предпр. ИУЧ Бълг. език и лит. Математика
5   Физическо възпитание ИУЧ Математика Английски език
6     Физическо възпитание  
Петък 1 Околен свят Английски език Бълг.език и литература ИУЧ Бълг. език и лит.
2 ИУЧ Математика Бълг. език и литература Бълг.език и литература ИУЧ Бълг. език и лит.
3 Бълг. език и литература Математика Математика Компютърно моделиране
4 Изобразително изкуство Музика Бълг. език и литература ИУЧ Математика
5 Изобразително изкуство   Човекът и обществото Физическо възпитание
6     Физическо възпитание  

 

<td s

ден час 5 а клас 5 б клас 6 а клас 7 а клас 8 а клас 8 б клас 8 в клас
Понеделник 1  Английски език Технологии и пр. Бълг.език и лит. Математика Биология  Бълг.език и лит. Математика
2  ИТ Технологии и пр. Музика Химия Английски език Бълг.език и лит.  Биология 
3  Бълг.език и лит. Английски език История Музика Математика Английски език Химия
4 Тех. и предпр. Математика Математика  Бълг.език и лит.  Бълг.език и лит.  Математика   Англ./Руски език
5 Тех. и предпр. ИТ Англ./Руски език  Бълг.език и лит.  Бълг.език и лит.  Химия Предприемачество 
6 Математика  Бълг.език и лит.  ИТ / ИТ  Физика  Химия  Биология РПП КТТ 
7 Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
Вторник        1 Изобр. изкуство  Математика Физ. възпитание  Биология  История  Бълг.език и лит.  РПП Анлг./Руски ез.
 2 Изобр. изкуство   Чов. и природата Чов. и природата  Математика  Английски език  ИТ / ИТ История
 3 Чов. и природата  Физ.възпитание   Англ./Руски език Английски език  Физ.възпитание  Бълг.език и лит. ИТ / ИТ
4 Математика  Изобр. изкуство  Математика  Бълг.език и лит.  ИТ / ИТ  История Физика 
5 Бълг.език и лит.  Изобр. изкуство  География  Физ.възпитание  ИУЧ Биология  Физика  Англ./ Руски език 
6 История и цив.  География  Бълг.език и лит.  Техн. и предпр. Физика  Английски език  Микробиология 
7         Музика Технологии и пр.  
Сряда      1 Физ. възпитание Чов. и природата  Бълг.език и лит. История Философия Математика Англ./Руски език
2 Английски език  Бълг.език и лит. Бълг.език и лит. География Техн. и предпр. Философия  Математика
3 Чов. и природата  Бълг.език и лит.  Техн. и предпр.  Математика  ИУЧ Физика Английски език Философия
4 География  Английски език Физ.възпитание ИУЧ Бълг.език  Английски език  ИУЧ История  Гостоприемство
5 Математика Бълг.език и лит.  Физ.възпитание ИУЧ Бълг.език  Математика  ИУЧ География  РПП КТТ
6 ИУЧ Бълг.език Бълг.език и лит. Математика Английски език  ИУЧ Химия  Физ.възпитание Бълг.език и лит. 
7       Изобр.изкуство     Физ.възпитание
Четвъртък 1 Бълг.език и лит.  Музика Чов. и природата Математика  Английски език  Математика  Биология 
2 Бълг.език и лит.  Математика  Музика Физика Биология Английски език  Математика 
3 Английски език Английски език  Бълг.език и лит.  Биология  Математика  ИУЧ География РПП КТТ
4 Математика  История Англ./Руски език  Музика  Бълг.език и лит.  История  Бълг.език и лит. 
5 Музика  Бълг.език и лит.  Физ.възпитание  ИТ / ИТ  История  Биология  РПП Гостоприемство 
6 История и цив.  Бълг. език и лит.  Математика  Бълг.език и лит.  ИУЧ Химия  ИУЧ Бълг.език  Физ.възпитание 
7             Микробиология