Facebook
Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

Класиране


Записани ученици след първите три класирания  

в приема на ученици в VIII клас

за учебната 2019/2020 година

 

 Записани ученици 

          в паралелка с профил "Природни науки" 

Вх. номер Име, презиме и фамилия
1 0800838 Айсел Ербул Аби
2   Борислава Веселинова Балчева
3 0800867 Бурджу Ескан Ибрахим
4 0800837 Васил Георгиев Георгиев
5 0800885 Георги Христов Анастанов
6 0800843 Даниел Красимиров Георгиев
7 0800841 Джан Фахри Адем
8 0800877 Зорница Христинова Христова
9 0800870 Йозджан Бисеров Алтънчев
10 0800857 Калин Ванков Иванов
11 0800834 Катерина Георгиева Димитрова
12 0800906 Маринела Дамянова Димитрова
13 0800844 Мирослав Пламенов Радковски
14 0800864 Момчил Ростиславов Баев
15 0800899 Паолина Руменова Цонева
16 0800865 Преслав Георгиев Вълев
17 0800840 Ралица Маринова Митева
18 0800846 Толга Мюджаиб Мюрвет
19 0800833 Янина Иванова Ефтимова
20   свободно място
21   свободно място
22   свободно място
23   свободно място
24   свободно място
25   свободно място
26   свободно място

 

Записани ученици

          в паралелка с профил "Хуманитарни науки"

Вх. номер Име, презиме и фамилия
 1 0800903 Александър Димитров Димитров
0800879 Антония Спасова Спасова
0800895 Баран Биролов Муйсинов
0800905 Баръш Сезен Фехми
0800874 Валентина Стоянова Радкова
0800861 Даниел Николаев Станев
0800901 Даниела Георгиева Анастасова
0800842 Дени Станчева Симеонова
0800916 Денис Сеждинов Кадиров
10  0800806 Диана Георгиева Кирчева
11 0800892 Диян Илиев Асенов
12 0800876 Ева Петрова Гинкова
13 0800898 Емре Ертна Ербул
14   Илко Алдинов Кънчев
15 0800856 Костадин Стоянов Георгиев
16   Тайбе Данаилова Тонева 
17 0800880 Магдалена Димитринова Георгиева
18 0800854 Маринела Стоянова Тодорова
19 0800882 Мирела Тодорова Тодорова
20 0800863 Николай Пламенов Георгиев
21 0800881 Николета Георгиева Нисторова
22 0800914 Седат Денис Ниази
23 0800900 Селин Милкова Филипова
24 0800878 Симона Симеонова Ованез
25 0800858 Цветомир Георгиев Гарабедов 
26   свободно място 

 

Записани ученици 

 в професионална паралелка

специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки" 

професия "Готвач"

Вх. номер Име, презиме и фамилия
1 0800868 Айджа Асанова Кърмъзова
0800891 Блага Димитрова Генчева
0800851 Васил Иванов Вълев
0800893 Виктор Николаев Канавров
0800913 Гамзе Ивайлова Александрова
0800911 Денис Галинов Ванков
0800910 Дефне Акъ Исмаил
0800902 Джан Азе Ахмедов
0800919 Джан Мехмед Жошкюн
10  0800918 Джахиде Дженгисова Нурединова
11  0800917 Дуйгу Юскан Юсменова
12  0800855 Елиза Росенова Андреева
13  0800897 Ивета Цветанова Петкова
14  0800894 Мария Константинова Михайлова
15  0800909 Мелиха Мюрвет Мехмедова
16  0800896 Мерт Динчер Себайдинов
17  0800862 Миладин Савов Балтаджиев
18  0800946 Милен Христов Асенов
19  0800908 Самира Борисова Евтимова
20  0800904 Селин Халил Неджатин
21  0800920 Тургай Турхан Ридван
22  0800915 Чънар Чапан Полатджан
23  0800907 Юстина Алдинова Йосифова
24  0800853 Яшар Исмаил Яшар
25   свободно място
26   свободно място