Facebook
Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

Проект Твоя час


Група по интереси:

1. Сръчни ръчички - ръководител Емилия Донева

2. Астрономия - ръководител Светлана Драганова

3. Екология и опазване на околната среда - ръководител Янита Димитрова

4. Електронен вестник - ръководител Стоянка Петрова

5. В тайните на сладкарството - ръководител Светлана Трънкарова

6. Баскетбол - ръководител Даниел Димитров