Facebook
Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

Материална база

Училището се помещава в самостоятелна сграда на три етажа. Архитектурата и строителството на училищната сграда са съобразени с изискванията за обучението на учениците. Отоплението на сградата е с локално парно. 

 

Училището разполага с тридесет / 30 / кабинети, снабдени с бели дъски. В два от тях има интерактивни дъски и / 18 / осемнадесет броя мултимедийни проектори. Във 60% от учебните кабинети са поставени нови столове и маси. С помощта на Община Балчик и средства от бюджета на Средно училище, спортната зала е изцяло обновена - ремонтирани са основно физкултурния салон, съблекалните към него и санитарните помещения.

 

Училището разполага с още / 2 / два компютърни кабинета, всеки с / 15 / петнадесет работни места. Има изградена локална мрежа. Компютрите имат постоянна връзка с Интернет, а безжичен интернет има в цялата сграда. 

 

Средно училище "Христо Ботев" разполага със физкултурен салон, открито игрище за волейбол, футбол и баскетбол.

 

Всички помещения, където се намира техника, се охраняват от СОТ. Поставено е видеонаблюдение на всички места отвън и вътре в сградата на училището. Изградена е пожароизвестителна система.

 

Съвременни учебно - технически средства и нови нагледни пособия и материали - табла, карти, макети и други, се набавят всяка година в рамките на бюджета и по проекти.