Facebook
Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

Училищен екип

Директор

 

Станислав Николов Стоянов 

Роден: 13.10.1959 г. 

Образование: Българска филология - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" гр. Пловдив

Специалност: Българска филология 

IV ПКС "Организация и управление на образованието" - Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 

Помощник-директор

 

Анна Иванова Иванова

Родена: 14.11.1985 г. 

Образование: География - Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново

Специалност: География и икономика

ел.поща: anna.ivanova@su-balchik.com

anna.iv.ivanova@edu.mon.bg

 

Начални учители

 

Светла Георгиева Симеонова

Родена: 16.08.1965 г. 

Образование: Начална педагогика - Славянски университет гр. София

Специалност: Начален учител

 

Теодора Кирилова Николова

Родена: 27.08.1989 г. 

Образование: Предучилищна и начална педагогика - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен

Специалност: Начален учител

 

Тинка Колева Колева

Родена: 07.06.1970 г. 

Образование: Предучилищна и начална педагогика - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен

Специалност: Начален учител

 

 

Ивелина Стефанова Василева

Родена: 01.01.1970 г.

Образование: Предучилищна и начална училищна педагогика - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен

Специалност: Начален учител

Образование: Начална педагогика - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен

Специалност: Начален учител

 

Детелина Тодорова Цветанова

Родена: 19.07.1974 г. 

Образование: Предучилищна и начална училищна педагогика - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен

Специалност: Начален учител

 

Български език и литература

 

Иванка Нейчева Пейчева

Родена: 09.01.1959 г. 

Образование: Българска филология - Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново

Специалност: Български език и литература

 

Десислава Николова Добрева

Родена: 12.02.1987 г. 

Образование: Българска език и история - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен

Специалност: Български език и литература

 

Чужди езици

 

Милка Тодорова Морянова

Родена: 28.09.1961 г.

Образование: Начална педагогика - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен

Английска филология - Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново

Специалност: Английски език

 

Михаела Левоник Санджаняк

Родена: 18.02.1987 г. 

Образование: Английска филология, лингвистика и превод - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен

Специалност: Английски език

 

Петър Стоянов Петров

Роден: 22.06.1950 г. 

Образование: Английска филология - Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново

Специалност: Английски език

 

Светлана Василева Йорданова

Родена: 19.03.1962 г. 

Образование: Руска филология - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен

Български език и литература - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен

Специалност: Руски език , Български език и литература

 

Математика, информатика и информационни технологии

 

Златка Колева Цонева

Родена: 05.06.1970 г.

Образование: Математика и физика - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен

Математика и информатика - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен

Специалност: Информатика, информационни технологии, математика

 

Обществени науки

 

Румяна Николова Костадинова

Родена: 16.02.1965 г. 

Образование: История и география - Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново

Специалност: География и икономика, История и цивилизация

 

Светла Атанасова Георгиева

Родена: 14.02.1965 г. 

Образование: История и философия - Софийски университет "Св. Климент Охридски" гр. София

Специалност: История и цивилизация, Философски цикъл

 

Левоник Михран Санджакян

Роден: 11.03.1961 г.

Образование: История - Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново

Специалност: История и цивилизация

 

Природни науки

 

Таня Петева Давидкова

Родена: 20.12.1967 г. 

Образование: Биология - Софийски университет "Св. Климент Охридски" гр. София

Специалност: Биология и здравно образование

 

Светлана Илиева Драганова

Родена: 03.10.1964 г.

Образование: Физика и математика - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен

Специалност: Физика и астрономия

 

Янита Вълчева Димитрова

Родена: 19.11.1971 г.

Образование: Биология и химия - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен

Специалност: Химия и опазване на околната среда

 

Технически предмети

 

Георги Радев Захариев

Роден: 01.07.1985 г. 

Образование: Методика на обучението по музика - Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" гр. Варна

Специалност: Музика

 

Физическо възпитание и спорт

 

Веселина Иванова Мирчева

Родена: 29.02.1984 г. 

Образование: Педагогика на обучението по физическа култура - Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново

Специалност: Физическо възпитание и спорт

 

Професионално обучение

 

Йорданка Иванова Неделева

Родена: 12.10.1969 г.

Образование: Технология на хранителните продукти - Универистет по хранителни технологии гр. Пловдив

Специалност: Специални предмети 

 

Светлана Димитрова Трънкарова

Родена: 25.02.1971 г.

Образование: Организация и управление на хотел и ресторант - ИМТ гр. Варна

Икономика на търговията - Икономически университет гр. Варна

Специалност: Специални предмети

 

Учители ДЦО

 

Красимира Димитрова Андреева 

Родена: 14.03.1973 г. 

Образование: Физика и математика - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен

Специалност: Възпитател среден курс

 

Петьо Димитров Петков

Роден: 04.05.1962 г. 

Образование: Българска филология - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен

Специалност: Възпитател среден курс

 

Емилия Желева Донева

Родена: 28.04.1971 г. 

Образование: Педагогика на обучението по техника и технологии - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен

Физическо възпитание - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен

Специалност: Възпитател среден курс