Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Четвърто класиране

Публикувани са свободните места в паралелките в VIII клас за учебната 2020/2021 година след трето класиране.

Прием на документи и записване се извършва на място в Средно училище "Христо Ботев" гр. Балчик, ул. "Черно море" 80, всеки делничен ден от 8:00 до 16:00 часа.

Необходими документи:

1. Заявление, попълнено на място от родител;

2. Свидетелство за завършено основно образование - оригинал;

3. Акт за раждане на ученика - копие;

4. Медицинско свидетелство - оригинал.

 

http://su-balchik.com/plan-priem/priem-osmi-klas.html