Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Класирани ученици в първи клас

Качен е списък със записаните ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година в Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

Записани ученици в I клас