Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Обяване на второ класиране за прием в 8 клас

Обявен е списъка с приетите ученици на второ класиране в приема в 8 клас за учебната 2021/2022 година.

Можете да проверите второ класиране.

Приетите ученици имат правото да се запишат от 20 юли до 22 юли 2021 г., включително.

На 23 юли се обявяват незапълнените бройки по паралелки за повторно кандидастване за трето класира.

Кандидастването за трето класириране е на 26-27 юли 2021 г. и се осъществавя по един от следните два начина:

- в платформата https://priem.mon.bg/ с входящ номер и парола;

- училище гнездо - ОУ "Св.св. Криил и Методий" гр. Балчик.

Трето класиране се обявява на 29 юли 2021 г.

Записване след трето класира на 30 юли 2021 г.