Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Свободни места за участие в трето класиране

На 2️⃣6️⃣ и 2️⃣7️⃣ юли 2021 г. е възможно повторно подаване на документи за кандидастване след завършен VII клас и участие в трето класиране за всички свободни места по паралелки в Средно училище "Христо Ботев" гр. Балчик, както следва:
???? профил "Икономическо развитие" с разширено изучаване на английски език - 1 място;
???? профил "Природни науки" - 15 места;
???? професия "Готвач" - 12 места;
Възможно е и подаване на заявления за изтегляне на документи на вече записани ученици в предходните две класирания от техните родители и повторно участие за свободните места по паралелки.
Прием на документи за участие в трето класиране се осъществява отново по един от следните два начина:
???? https://priem.mon.bg/ с входящ номер и парола от НВО;
???? училище гнездо - ОУ "Св.св. Кирил и Методий" гр. Балчик.
Може да бъде изображение с текст, който гласи "христо ботев" град балчик средно училище средно училище "христо ботев" град балчик обявява прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година 1 2 икономическо развитие разширено изучаване на английски език ч.) -английски език география икономика природни науки биология здравно образование -химия опазване на околната среда професия готвач балообразуване: икономическо развитие нво бел нво мат английски езикх география икономика x1; природни науки нво мат биология образованиех физика атроо професия "готвач" нвобелх2 нво матх биология здравно образованиех +химия 0OCx1; контакти: гр. балчик, Π.Κ. 9600 ул. "черно море" 80 sou.balchik@gmail.com 0579/72805 www.su-balchik.com