Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Седмична програма за II учебен срок

Уважаеми родители и ученици,

можете да откриете новата седмична програма на сайта на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик за II срок на учебната 2019/2020 година.

 Седмична програма за II срок