Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Трето класиране

Публикувано е трето класиране на ученици за VIII клас за учебната 2020/2021 година.

Записването ще се проведе на 30 юли от 8:00 до 16:00 часа.

Необходими документи за записване:

1. Заявление за записване, попълнено от родител;

2. Оригинал на свидетелство за основно образование;

3. Копие от акт за раждане;

4. Оригинал на медицинско свидетелство за професионалната паралелка.

 

Списък на приети ученици за VIII клас на трето класиране