Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Трето класиране за прием на ученици в VIII клас

Публикувано е трето класиране на прием след завършен VII клас.

Единствено на 30 юли 2021 г. можете да се запишат приетите ученици. След тази дата се обявяват отново свободните места по паралелки и се попълват до 14 септември 2021 г. на място в Средно училище "Христо Ботев" гр. Балчик.