Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Втора поправителна сесия август-септември 2021 г.

Публикуван е график за втора поправителна сесия за учебната 2020/2021 година в Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

Можете да проверите своите изпити на следния адрес:

График втора поправителна сесия