Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Гимназиален етап

VIII "a" клас 

Профил "Икономическо развитие" с разширено изучаване на английски език

Профилиращи предмети Английски език и География и икономика

Класен ръководител Деница Градинарова

Учебен план VIII а клас

 

VIII "б" клас

Профил "Природни науки" 

Профилиращи предмети Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда и Физика и астрономия

Класен ръководител Светлана Драганова

Учебен план VIII б клас

 

VIII "в" клас

Специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки"

Професия "Готвач"

Класен ръководител Веселина Мирчева

Учебен план VIII в клас

 

IX "а" клас 

Профил "Природни науки 

Профилиращи предмети Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда и Физика и астрономия

Класен ръководител Янита Димитрова

Учебен план IX а клас

 

IX "б" клас

Профил "Хуманитарни науки"

Профилиращи предмети Български език и литература, История и цивилизации, География и икономика

Класен ръководител Светла Атанасова

Учебен план IX б клас

 

IX "в" клас

Специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки"

Професия "Готвач"

Класен ръководител Златка Колева

Учебен план IX в клас

 

X "а" клас

Профил "Математически науки" с разширено изучаване на английски език

профилиращи предмети Математика и Информатика

Класен ръководител Десислава Добрева

Учебен план X а клас

 

X "б" клас

Специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки" с разширено изучаване на английски език

Професия "Готвач"

Класен ръководител Светлана Трънкарова

Учебен план X б клас

 

XI "а" клас

Профил "Хуманитарни науки"

Профилиращи предмети Български език и литеатура, История и цивилизации, География и икономика и Философия

Класен ръководител Красимира Андреева

Учебен план XI a клас

 

XI "б" клас

Специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки"

Професия "Готвач"

Класен ръководител Йорданка Неделева

Учебен план XI б клас

 

XII "а" клас

Непрофилирана подготовка

Класен ръководител Румяна Костадинова

Учебен план XII а клас

 

XII "б"

Специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки"

Професия "Готвач"

Класен ръководител Малина Желязкова

Учебен план XII б клас

 

 

История на училището
История - СУ Христо Ботев - Балчик
       През епохата на възраждането, поради честите войни, които води Османската империя, Добруджа представлява коридор, по който се движат турски и руски войски. При това положение българското население е принудено да напусне своите селища. Добруджа е обезлюдена, тъй като ...
Материална база
Материална база - СУ Христо Ботев - Балчик
Училището се помещава в самостоятелна сграда на три етажа. Архитектурата и строителството на училищната сграда са съобразени с изискванията за обучението на учениците. Отоплението на сградата е с локално парно.    Училището разполага с тридесет / 30 / кабинети, снабдени с бели дъски. В ...
Обществен съвет
Обществен съвет - СУ Христо Ботев - Балчик
За подобряване на органицазията на учебния процес и повишаване качеството на учебно - възпитателната работа са предприети поредица от мерки, насочени към намаляване броя на отсъствията на учениците от училище и мотвирането им за активно участие в обучението и училищния живот, подобряване на ...
Бюджет
Бюджет - СУ Христо Ботев - Балчик
2021 година Отчет по бюджета м.ІV.-м.VІ.2021 г. Отчет по бюджет I - III 2021 г. 2020 година Отчет по бюджет X - XII 2020 г. Отчет по бюджет м. VII - IX 2020 г. Отчет по бюджет м.IV-VI.2020 г. Протокол Отчет по бюджет I-III.2020 г. Утвърден бюджет за 2020 г. 2019 година Отчет второ и ...