Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Втора поправителна сесия август-септември 2020 г.

График на поправителна изпитна сесия август-септември за учебната 2019-2020 година

 

Предмет

Дата

Час

Стая

Вид изпит

Име,фамилия, клас

ЗУЧ-Информационни технологии

20.08.2020 г.

9:00

Писмен и практически

1.Алденис Муса Рамадан-Vб

2.Али Емилов Стефанов-Vб

3.Валери Валентинов Деянов-Vб

4.Галина Антонова Даниелова

5.Христо Александров Бисеров-Vб

7.Неджми Севджихан Неджмединов-Vб

8..Радостина Ангелова Радева-ІХб

9.Петя Иванова Вълева-VІІІв

ЗУЧ-ФВС

20.08.2020 г.

9:00

Практически

1.Айсел Ербул Аби-VIIIа

ЗУЧ-Биология и здравно образование

21.08.2020

9.00

Писмен

1.Тунджай Динчер Риза-VІІа

2.Данаил Антонов Даниелов-VІІа

3.Доан Бейжан Неждет-VІІа

4.Мелтем Ерханова Фиганова-ІХб

5.Мирослава Михайлова Демирова-ІХб

6.Радостина Ангелова Радева-ІХб

7.Петя Иванова Вълева-VІІІв

8.Самира Борисова Евтимова-VІІІв

9.Назар Миленова Митева-VІІІв

ИУЧ-Биология и здравно образование

21.08.2020 г.

9.00

Писмен

1.Айсел Ербул Аби-VІІІа

ЗУЧ-Физика и астрономия

24.08.2020 г.

9:00

Писмен

1.ЙонинаНиколаева Коларова-VІІа

2.Тунджай Динчер Риза-VІІа

3.Доан Бейжан Неждет-VІІа

4.Данаил Антонов Даниелов-VІІа

5.Айсел Ербул Аби-VІІІа

6.СамираБорисова Евтимова-VІІІв

7.Мелтем Ерханова Фиганова-ІХб

8.Радостина Ангелова Радева-ІХб

9.Георги Иванов Михайлов-ХІа

ОТПП-Гостоприемство в туристическата индустрия

24.08.2020 г.

9:00

Писмен

1.Исмаил Исмаил Исмаил-Xб

ЗУЧ-БЕЛ

25.08.2020 г.

9:00

Писмен

1.Алденис Муса Рамадан-Vб

2.Али Емилов Стефанов-Vб

3.Валери Валентинов Деянов-Vб

4.Галина Антонова Даниелова-Vб

5.Сема Бунят Джелалова-Vб

6.Христо Александров Бисеров-Vб

7.Неджми Севджихан Неджмединов-Vб

8.Курбан Рейхан Курбан-Vб

9.Росен Юлиянов Илиев-Vб

10.Айсел Ербул Аби-VІІІа

11.Мелтем Ерханова Фиганова-ІХб

12.Радостина Ангелова Радева-ІХб

13.Исмаил Исмаил Исмаил-Хб

ЗУЧ-Математика

26.08.2020 г.

9:00

Писмен

1.Али Емилов Стефанов-Vб

2.Галина Антонова Даниелова-Vб

3.Елис Азе Мехмедова-Vб

4.Курбан Рейхан Курбан-Vб

5.Росен Юлиянов Илиев-Vб

6.Сема Бунят Джелалова-Vб

7.Христо Александров Бисеров-Vб

8.Неджми Севджихан Неджмединов-Vб

9. Айрие Хемди Исмаил – VI a

10.Доан Бейжан Неждет-VІІа

11.Данаил Антонов Даниелов-VІІа

12.Айсел Ербул Аби-VІІІа

13.Георги Иванов Михайлов-ХІа

14.Ася Александрова Бисерова-VІа

15.Шердин Денис Ниази-VІа

16.Ниази Денис Ниази-VІа

17.Васил Иванов Вълев-VІІІв

18.Петя Иванова Вълева-VІІІв

19.Самира Борисова Евтимова-VІІІв

20.Мелтем Ерханова Фиганова-ІХб

21.Мирослава Михайлова Демирова-ІХб

22.Петър Даниелов Кирилов-ІХб

23.Радостина Ангелова Радева-ІХб

24.Исмаил Исмаил Исмаил-Хб

ЗУЧ-География и икономика

28.08.2020

9.00

Писмен

1.Али Емилов Стефанов-Vб

2.Алденис Муса рамадан-Vб

3.Валери Валентинов Деянов-Vб

4.Галина Антонова Даниелова-Vб

5.Елис Азе Мехмедова-Vб

6.Курбан Рейхан Курбан-Vб

7.Росен Юлиянов Илиев-Vб

8.Христо Александров Бисеров-Vб

9.Неджми Севджихан Неджмединов-Vб

10.Айрие Хемди Исмаил – VI a

11.Ася Александрова Бисерова-VІа

12.Ниази Денис Ниази-VІа

13.Доан Бежан Неждет-VІІа

14.Айсел Ербул Аби-VІІІа

15.Радостина Ангелова Радева-ІХб

ЗУЧ-Човекът и природата

01.09.2020 г.

9:00

Писмен

1.Али Емилов Стефанов-Vб

2.Алденис Муса Рамадан-Vб

3.Валери Валентинов Деянов-Vб

4.Галина Антонова Даниелова-Vб

5.Курбан Рейхан Курбан-Vб

6.Росен Юлиянов Илиев-Vб

7.Сема Бунят Джелалова-Vб

8.Христо Александров Бисеров-Vб

9.Неджми Севджихан Неджмединов-Vб

10.Айрие Хемди Исмаил – VIa

11.Ася Александрова Бисерова-VІа

12.Ниази Денис Ниази-VІа

13.Шердин Денис Ниази-VІа

ЗУЧ-Химия и ООС

01.09.2020 г.

9:00

Писмен

1.Доан Бейжан Неждет-VІІа

2.Данаил Антонов Даниелов-VІІа

3.Айсел Ербул Аби-VІІІа

4.Мелтем Ерханова Фиганова-ІХб

5.Мирослава Михайлова Демирова-ІХб

6.Петър Даниелов Кирилов-ІХб

7.Радостина Ангелова Радева-ІХб

8.Исмаил Исмаил Исмаил-Хб

ИУЧ-Химия и ООС

01.09.2020

13.00

Писмен

1.Айсел Ербул Аби-VІІІа

ЗУЧ-Руски език

02.09.2020 г.

9:00

Писмен и устен

1.Алденис Муса Рамадан-Vб

2.Неджми Севджихан Неджмединов-Vб

3Ася Александрова Бисерова-VІа

4.Сашо Еленков Ангелов-VІа

5.Ниази Денис Ниази-VІа

ЗУЧ-Английски език

 

02.09.2020 г.

9:00

Писмен и устен

1.Доан Бейжан Неждет-VІІа

2.Айсел Ербул Аби-VІІІа

ИУЧ-Математика

03.09.2020

9.00

Писмен

1.Али Емилов Стефанов-Vб

2.Галина Антонова Даниелова-Vб

3.Елис Азе Мехмедова-Vб

4.Курбан Рейхан Курбан-Vб

5.Росен Юлиянов Илиев-Vб

6.Сема Бунят Джелалова-Vб

7.Христо Александров Бисеров-Vб

8.Неджми Севджихан Неджмединов-Vб

9.Доан Бейжан Неждет-VІІа

10.Данаил Антонов Даниелов-VІІа

СПП-Кулинарни техники и технологии

03.09.2020

9.00

Писмен

1.Мелтем Ерханова Фиганова-ІХб

2.Исмаил Исмаил Исмаил-Хб

ЗУЧ-Микробиология

04.09.2020

9.00

Писмен

1.Радостина Ангелова Радева-ІХб

2.Исмаил Исмаил Исмаил-Хб

ИУЧ-Физика и астрономия

04.09.2020

9.00

Писмен

1.Айсел Ербул Аби-VIIIа

ИУЧ-Човекът и природата

04.09.2020

9.00

Писмен

1.Али Емилов Стефанов-Vб

2.Алденис Муса Рамадан-Vб

3.Валери Валентинов Деянов-Vб

4.Галина Антонова Даниелова-Vб

5.Елис Азе Ахмедова-Vб

6.Курбан Рейхан Курбан-Vб

7.Росен Юлиянов Илиев-Vб

8.Сема Бунят Джелалова-Vб

9.Христо Александров Бисеров-Vб

10.Неджми Севджихан Неджмединов-Vб

ЗУЧ-Философия

08.09.2020

9.00

Писмен

1.Айсел Ербул Аби-VІІІа

2.Петя Иванова Вълева-VІІІв

3.Исмаил Исмаил Исмаил-Хб