Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Поправителна изпитна сесия август/септември 2021 г.

График на втора поправителна сесия за учебната 2020/2021 година

Предмет

Дата

Час

Стая

Вид изпит

Име,фамилия, клас

ЗУЧ-Информационни технологии

23.08.2021

9:00

№ 29

Писмен и практически

Али Емилов Стефанов-5б

Ангел Станчов Славчев-5б

Галина Антонова Данаилова-5б

Гюллю Емилова Стефанова-5б

Курбан Рейхан Курбан-5б

Севдалина Христова Руменова-5б

Даниела Антоанетова Альошева-5б

Силвия Антоанетова Альошева-5б

Мирослава Михайлова Демирова-9в

Назар Миленова Митева-9в

ЗУЧ-Биология и здравно образование

03.09.2021

9:00

№ 20

Писмен

Айсел Ербул Аби-8в

Анелия Недялкова Райчева-8в

Гюршат Али Ахмед-8в

Самира Борисова Евтимова-8в

Дуйгу Юскан Юсменова-9в

Мирослава Михайлова Демирова-9в

Назар Миленова Митева-9в

ЗУЧ-Физика и астрономия

24.08.2021

9:00

№ 25

Писмен

Айсел Ербул Аби-8в

Алиса Лютфиева Апазова-8в

Анелия Недялкова Райчева-8в

Гюршат Али Ахмед-8в

Йонина Николаева Коларова-8в

Наталия Ангелова Русева-8в

Самира Борисова Евтимова-8в

Сузана Суерова Биролова-8в

Васил Иванов Вълев-9в

Дуйгу Юскан Юсменова-9в

Мирослава Михайлова Демирова-9в

Назар Миленова Митева-9в

ЗУЧ-БЕЛ

25.08.2021

9:00

№ 22

Писмен

Али Емилов Стефанов-5б

Ангел Станчов Славчев-5б

Галина Антонова Данаилова-5б

Гюллю Емилова Стефанова-5б

Курбан Рейхан Курбан-5б

Севдалина Христова Румнова-5б

Слави Аспарухов Демиров-5б

Даниела Антоанетова Альошева-5б

Силвия Антоанетова  Альошева-5б

Ася Александрова Бисерова-6б

Елис Азе Ахмедова-6б

Лили Валентинова Стефанова-6б

Ниази Денис Ниази-6б

Росен Юлиянова Илиев-6б

Сашо Еленков Ангелов-6б

Сема Бунят Джелалова-6б

Заид Миленов Митев-6б

Айсел Ербул Аби-8в

Анелия Недялкова Райчева-8в

Гюршат Али Ахмед-8в

Васил Иванов Вълев-9в

Дуйгу Юскан Юсменова-9в

Мирослава Михайлова Демирова-9в

Назар Миленова Митева-9в

ЗУЧ-Математика

26.08.2021

9:00

№ 27

Писмен

Мелинда Евгениева Симеонова-5а

Али Емилов Стефанов-5б

Галина Антонова Данаилова-5б

Гюллю Емилова Стефанова-5б

Курбан Рейхан Курбан-5б

Севдалина Христова Руменова-5б

Даниела Антоанетова Альошева-5б

Силвия Антоанетова Альошева-5б

Селджан Сехерова Кемалова-6а

Ася Александрова Бисерова-6б

 

 

 

 

Айсел Ербул Аби-8в

Анелия Недялкова Райчева-8в

Гюршат Али Ахмед-8в

Самира Борисова Евтимова-8в

ИУЧ-Математика

24.08.2021

9.00

№ 27

Писмен

Селджан Сехерова Кемалова-6а

Ася Александрова Бисерова-6б

Елис Азе Ахмедова-6б

Ниази Денис Ниази-6б

Росен Юлиянов Илиев-6б

Заид Миленов Митев-6б

 

ЗУЧ-Химия и ООС

27.08.2021

9:00

№14

Писмен

Айсел Ербул Аби-8в

Анелия Недялкова Райчева-8в

Наталия Ангелова Русева-8в                  ? Самира Борисова Евтимова-8в               

Дуйгу Юскан Юсменова-9в

НазарМиленов Митева-9в

ОТПП- Гостоприемство в туристическата индустрия

30.08.2021

9:00

№ 6

Писмен

Айсел Ербул Аби-8в

Анелия Недялкова Райчева-8в

Дуйгу Юскан Юсменова-9в

Назар Миленова Митева-9в

ЗУЧ-Английски език

 

31.08.2021

9:00

№ 8

Писмен и устен

Селджан Сехерова Кемалова-6а

Гюлхан Демирова Александрова-8в

Дилбер СтефановаДимитрова-8в

Айсел Ербул Аби-8в

ЗУЧ Руски език

31.08.2021

9:00

№ 8

Писмен и устен

 

Предприемачество

01.09.2021

9:00

№ 12

Писмен

Айсел Ербул Аби-8в

Анелия Недялкова Райчева-8в

Гюршат Али Ахмед-8в

 

ЗУЧ-Микробиология

02.08.2021

9.00

№ 14

Писмен

Айсел Ербул Аби-8в

Самира Борисова Евтимова-8в

 

ЗУЧ-Човекът и природата

23.08.2021

9.00

№ 20

Писмен

Мелинда Евгениева Симеонова-5а

ЗУЧ-Философия

23.08.2021

9.00

№ 20

Писмен

Айсел Ербул Аби-8в