Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Класове от прогимназиален етап

V а клас

Класен ръководител Гергана Добрева

 

V б клас

Класен ръководител Емилия Донева

 

VI а клас

Класен ръководител Стоянка Петрова

 

VI б клас

Класен ръководител Светлана Йорданова

 

VII а клас

Класен ръководител Михаела Санджакян