Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Класове от прогимназиален етап

Паралелки в прогимназиален етап през учебната 2020/2021 година

в Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

 

V "а" клас

Класен ръководител Гергана Добрева

Учител целодневна организация Тихомира Гарабедова

Учебен план V а клас

 

V "б" клас

Класен ръководител София Костова

Учител целодневна организация Тихомира Гарабедова

Учебен план V б клас

 

VI "а" клас

Класен ръководител Стоянка Петрова

Учител целодневна организация Лиляна Сивкова

Учебен план VI a клас

 

VI "б" клас

Класен ръководител Светлана Йорданова

Учител целодневна организация Десислава Иванова

Учебен план VI б клас

 

VII "а" клас

Класен ръководител Михаела Санджакян

Учител целодневна организация Петьо Петков

Учебен план VII а клас