Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Седмична програма за учебната 2023/2024 година

Понеделник час 9 а клас 9 б клас 9 в клас 10 а клас 10 б клас 10 в клас 11 а клас 11 б клас 11 в клас
1 Англ. език 7 БЕЛ 21 БЕЛ 22 Химия 14  ИТ /ИТ

31

29

Руски език 17      
2 Англ. език 7 БЕЛ 21 БЕЛ 22 География  23 Руски език  17 Химия 14      
3 БЕЛ 21 Биология 20 История 26 Руски език  17 Химия  14 ГТТ 12      
4 БЕЛ 21 История 26 Англ. език 15 ИТ/ИТ 

31

29

Физическо    КТТ 6      
5 История 26 Физическо   МХХ РПП 9 Математика  28 Биология  20 КТТ РПП 6      
6 Физическо   Англ. език 15 КТТ 6 Англ. език  7 Математика  28  ИТ 29      
7 Час на клас 27 Час на класа 14 Час на класа 6  Час на клас 23 Час на клас  26  Час на клас 15