Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Списък на учебниците през учебната 2021/2022 година

                                      Списък на учебници по класове в начален етап

Наименование на учебника Издателство Автори Учебник 
Първи клас
1 Буквар  "Клет България" Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
2 Читанка  "Клет България" Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
3 Математика "Клет България" Мариана Богданова, Мария Темникова
4 Родинознание "Клет България" Ваня Иванова, Елка Янакиева,   Йорданка Първанова, Радостинка Ганева

Родинознание за 1. клас - Булвест Булвест 2000 9789541816387

5 Музика "Клет България" Елисавета Вълчинова-Чендова, Пенка Марчева, Ваня Ангелска, Теодора Ватева-Балабанова
  Изобразително изкуство "Клет България" Огнян Занков, Бисер Дамянов, Димитър Балкански, Даниела Маркова, Изобразително изкуство за 1. клас
6 Технологии и предприемачество "Клет България" Николай Цанев, Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Паламаркова, Магданела Делинешева, Орхидея Делиева
Втори клас     
1 Български език "Клет България" Таня Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева
2 Читанка "Клет България" Таня Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева
3

Английски език

              Longman English for Bulgaria             for the 2nd grade

"Pearson" Шарлот Ковил, Жан Перет
4 Математика "Просвета Плюс" Владимира Ангелова, Стела Дойчинова
5  
Околен свят
 "Клет България" Ваня Петрова, Елка Янакиева, Йорданка Първанова, Радостина Ганева
6 Музика "Просвета Плюс"
Галунка Калоферова, Росица Драганова
7 Изобразително изкуство "Просвета"

Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова,         Симона Хаджиева

8 Технологии и предприемачество "Просвета" Георги Иванов, Ангелина Калинова
Трети клас     
1 Български език 

"Клет Бълагрия"

"Булвест 2000"

проф. дпн Мария Герджикова, доц. д-р Станка Вълкова, д-р Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
2 Читанка

"Клет България "

"Булвест 2000"

проф. дпн Мария Герджикова, доц. д-р Станка Вълкова, д-р Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
3

Английски език

                        Longman English                          for Bulgaria for the 3rd grade

"Pearson" Шарлот Ковил, Жан Перет
4

Математика

"Просвета Плюс" Владимира Ангелова, Жана Колева
5

Компютърно моделиране

"Клет България" Иван Душков, Даниела Иванова,      Елена Димитрова, Станислава Христова Компютърно моделиране за 3. клас
6

Човекът и обществото

"Клет България" Румен Пенин, Георги Якимов
7

Човекът и природата

"Клет България" Максим Максимов, Десислава Миленкова
8

Музика

"Просвета Плюс" Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова
9

Изобразително изкуство

"Просвета"

Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева

Изобразително изкуство за 3. клас】 Просвета • Цена | Ciela.com
10

Технологии и предприемачество

"Просвета"

Георги Иванов, Ангелина Калинова

Технологии и предприемачество за 3. клас】 Просвета • Цена | Ciela.com
Четвърти клас
1 Български език "Клет България"

Мария Герджикова, Станка
Вълкова, Деспина Василева,
Анелия Янкова-Сенгалевич

2 Читанка "Клет България" Мария Герджикова, Станка
Вълкова, Деспина Василева,
Анелия Янкова-Сенгалевич
3

Английски език

            Longman English for Bulgaria          for the 4rd grade

"Pearson" Шарлот Ковил, Жан Перет
4

Математика

"Просвета Плюс" Владимира Ангелова, Жана Колева
5

Компютърно моделиране

"Просвета Плюс" Антоанета Миланова, Вера Георгиева, Величка Дафчева 
6

Човекът и обществото

"Просвета Плюс" Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова
7

Човекът и природата

"Просвета Плюс" Мария Кабасанова, Ели Пещерска, 
Мария Върбанова
8

Музика

"Просвета Плюс" Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова
9

Изобразително изкуство

"Просвета Плюс" Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова
10

Технологии и предприемачество

"Просвета Плюс" Любен Витанов, Елисавета Васова