Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Списък на учебниците през учебната 2019/2020 година

                                      Списък на учебници по класове в начален етап

Наименование на учебника Издателство Автори Учебник 
Първи клас
1 Буквар  "Клет България" Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
2 Читанка  "Клет България" Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
3 Математика "Просвета Плюс" Владимира Ангелова, Радка Топалска
4 Околен свят "Клет България" Ваня Петрова, Елка Янакиева, Йорданка Първанова, Радостина Стоянова
5 Музика

"Просвета Плюс"

Галунка Калоферова, Росица Драганова
  Изобразително изкуство

"Просвета"

Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева
6 Технологии и предприемачество

"Просвета Плюс"

Георги Иванов, Ангелина Калинова
Втори клас     
1 Български език "Клет България" Таня Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева
2 Читанка "Клет България" Таня Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева
3

Английски език

              Longman English for Bulgaria             for the 2nd grade

"Pearson" Шарлот Ковил, Жан Перет
4 Математика "Просвета Плюс" Владимира Ангелова, Стела Дойчинова
5  
Околен свят
 "Клет България" Ваня Петрова, Елка Янакиева, Йорданка Първанова, Радостина Ганева
6 Музика "Просвета Плюс"
Галунка Калоферова, Росица Драганова
7 Изобразително изкуство "Просвета"

Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова,         Симона Хаджиева

8 Технологии и предприемачество "Просвета" Георги Иванов, Ангелина Калинова
Трети клас     
1 Български език  "Клет"/"Булвест 2000" проф. дпн Мария Герджикова, доц. д-р Станка Вълкова, д-р Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
2 Читанка "Клет "/"Булвест 2000" проф. дпн Мария Герджикова, доц. д-р Станка Вълкова, д-р Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
3

Английски език

                        Longman English                          for Bulgaria for the 3rd grade

"Pearson" Шарлот Ковил, Жан Перет
4

Математика

"Просвета Плюс" Владимира Ангелова, Жана Колева
5

Компютърно моделиране

"Просвета Плюс" Антоанета Миланова, Вера Георгиева, Величка Дафчева 
6

Човекът и обществото

"Просвета Плюс" Екатерина Михайлова, Силвия Цветанска, Марияна Султанова, Мариета Радилова
7

Човекът и природата

"Просвета Плюс"  Мария Кабасанова, Ели Пещерска 
8

Музика

"Просвета Плюс" Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова
9

Изобразително изкуство

"Просвета Плюс"

Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова

10

Технологии и предприемачество

"Просвета Плюс"

Любен Витанов, Елисавета Васова

Четвърти клас
1 Български език "Клет България"

Мария Герджикова, Станка
Вълкова, Деспина Василева,
Анелия Янкова-Сенгалевич

2 Читанка "Клет България" Мария Герджикова, Станка
Вълкова, Деспина Василева,
Анелия Янкова-Сенгалевич
3

Английски език

            Longman English for Bulgaria          for the 4rd grade

"Pearson" Шарлот Ковил, Жан Перет
4

Математика

"Просвета Плюс" Владимира Ангелова, Жана Колева
5

Компютърно моделиране

"Просвета Плюс" Антоанета Миланова, Вера Георгиева, Величка Дафчева 
6

Човекът и обществото

"Просвета Плюс" Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова
7

Човекът и природата

"Просвета Плюс" Мария Кабасанова, Ели Пещерска, 
Мария Върбанова
8

Музика

"Просвета Плюс" Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова
9

Изобразително изкуство

"Просвета Плюс" Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова
10

Технологии и предприемачество

"Просвета Плюс" Любен Витанов, Елисавета Васова