Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Списък на учебниците през учебната 2021/2022 година

                                      Списък на учебници по класове в начален етап

Наименование на учебника Издателство Автори Учебник 
Първи клас
1 Буквар  Klett Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
2 Читанка  Klett Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
3 Математика Просвета Плюс Владимира Ангелова, Радка Топалска Мат 1 клас
4 Родинознание Просвета Плюс  Емилия Василева, Силвия Цветанска Родинознание 1 клас
5 Музика Просвета Плюс Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова Музика 1 клас
  Изобразително изкуство Просвета Плюс Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова Изобразително изкуство 1 клас
6 Технологии и предприемачество Просвета Плюс Любен Витанов, Магдалена Райкова Технологии и предприемачество 1 клас
Втори клас     
1 Български език Klett Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева Български език 2 клас
2 Читанка Klett Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева Читанка 2 клас
3

Английски език

              Longman English for Bulgaria             for the 2nd grade

Pearson Шарлот Ковил, Жан Перет Английски език 2 клас
4 Математика Просвета Плюс Владимира Ангелова, Стела Дойчинова Математика 2 клас
5  
Родинознание / Околен свят
 Klett Ваня Петрова, Елка Янакиева, Йорданка Първанова, Радостина Ганева Околен свят 2 клас
6 Музика Просвета Плюс
Галунка Калоферова, Росица Драганова Музика 2 клас
7 Изобразително изкуство Просвета

Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова,         Симона Хаджиева

Изобразително изкуство 2 клас
8 Технологии и предприемачество Просвета Георги Иванов, Ангелина Калинова Технологии и предприемачество
Трети клас     
1 Български език 

Klett

Булвест 2000

проф. дпн Мария Герджикова, доц. д-р Станка Вълкова, д-р Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич Български език 3 клас
2 Читанка

Klett

Булвест 2000

проф. дпн Мария Герджикова, доц. д-р Станка Вълкова, д-р Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич Читанка 3 клас
3

Английски език

                        Longman English                          for Bulgaria for the 3rd grade

Pearson Шарлот Ковил, Жан Перет Английски език 3 клас
4

Математика

Просвета Плюс Владимира Ангелова, Жана Колева Математика 3 клас
5

Компютърно моделиране

Klett Иван Душков, Даниела Иванова,      Елена Димитрова, Станислава Христова Компютърно моделиране за 3. клас
6

Човекът и обществото

Клетт Румен Пенин, Георги Якимов Човекът и обществото
7

Човекът и природата

Klett Максим Максимов, Десислава Миленкова Човекът и природата
8

Музика

"Просвета Плюс" Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова Музика 3 клас
9

Изобразително изкуство

Просвета

Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева

Изобразително изкуство 3 клас
10

Технологии и предприемачество

Просвета

Георги Иванов, Ангелина Калинова

Технологии и предприемачество
Четвърти клас
1 Български език Klett

Мария Герджикова, Станка
Вълкова, Деспина Василева,
Анелия Янкова-Сенгалевич

Български език 4 клас
2 Читанка Klett Мария Герджикова, Станка
Вълкова, Деспина Василева,
Анелия Янкова-Сенгалевич
Читанка 4 клас
3

Английски език

            Longman English for Bulgaria          for the 4rd grade

Pearson Шарлот Ковил, Жан Перет Английски език 4 клас
4

Математика

Просвета Плюс Владимира Ангелова, Жана Колева Математика 4 клас
5

Компютърно моделиране

Klett Иван Душков, Елена Димитрова, Станислава Христова Компютърно моделиране 4 клас
6

Човекът и обществото

Klett Румен Пенин, Георги Стойчев Човекът и обществото
7

Човекът и природата

Klett Максим Максимов, Десислава Миленкова Човекът и природата 4 клас
8

Музика

Просвета Плюс Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова Музика 4 клас
9

Изобразително изкуство

Просвета Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Пеловска Изобразително изкуство 4 клас
10

Технологии и предприемачество

Просвета Георги Иванов, Ангелина Калинкова Технологии и предприемачество 4 клас