Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Проект "Подкрепа за успех"

                                    Групи "Подкрепа за успех" за учебната 2019/2020 година

Имена на група Учебен предмет Тип занимание Брой ученици Ръководител
1. Български език и литература 1a клас Български език и литература Допълнителни обучения 1-10 клас 5 Тинка Колева
2. Български език и литература 2а клас Български език и литература Допълнителни обучения 1-10 клас 5 Ивелина Стефанова
3. Български език и литература 3а клас Български език и литература Допълнителни обучения 1-10 клас 5 Дарина Грамчева
4. Български език и литература 4а клас Български език и литература Допълнителни обучения 1-10 клас 5 Светла Симеонова
5. Български език и литература 5 клас Български език и литература Допълнителни обучения 1-10 клас 6 Светлана Йорданова
6. Български език и литература 6а клас Български език и литература Допълнителни обучения 1-10 клас 5 Иванка Нейчева
7. Български език и литература 9б клас Български език и литература Допълнителни обучения 1-10 клас 5 Десислава Добрева
8. Математика 1а клас Математика Допълнителни обучения 1-10 клас 5 Тинка Колева
9. Математика 2а клас Математика Допълнителни обучения 1-10 клас 5 Ивелина Стефанова
10. Математика 3а клас Математика Допълнителни обучения 1-10 клас 5 Дарина Грамчева
11. Математика 4а клас Математика Допълнителни обучения 1-10 клас 5 Светла Симеонова
12. Математика 6а клас Математика Допълнителни обучения 1-10 клас 5 Малина Желязкова
13. Математика 9б клас Математика Допълнителни обучения 1-10 клас 5 Малина Желязкова
14. Математика 10б клас Математика Допълнителни обучения 1-10 клас 8 Красимира Андреева