Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Занимания по интереси

Група по интереси с национално финансиране към проект "Подкрепа за успех"

https://class.mon.bg/

1. Религия III-IV клас

ръководител Светла Атанасова

2. Религия V-VII клас

ръководител Левоник Санджакян

3. Сръчни ръчички

ръководител Емилия Донева

4. Астрономия

ръководител Светлана Драганова

5. Екология и опазване на околната среда

ръководител Янита Димитрова

6. Електронен вестник

ръководител Стоянка Петрова

7. В тайните на сладкарството

ръководител Светлана Трънкарова