Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Занимания по интереси

                  Група по интереси в Средно училище "Христо Ботев" град Балчик 

                                                     за учебната 2020/2021 година                

Наименование на групата Клас Брой ученици  Ръководител
Сръчни ръчички 5-7 клас 12 Емилия Донева
Забавна физика - електростатика 8 б клас 15 Светлана Драганова