Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Материална база

Училището се помещава в самостоятелна сграда на три етажа. Архитектурата и строителството на училищната сграда са съобразени с изискванията за обучението на учениците. Отоплението на сградата е с локално парно. 

 

Училището разполага с тридесет / 30 / кабинети, снабдени с бели дъски. В два от тях има интерактивни дъски и / 18 / осемнадесет броя мултимедийни проектори. Във 60% от учебните кабинети са поставени нови столове и маси. С помощта на Община Балчик и средства от бюджета на Средно училище, спортната зала е изцяло обновена - ремонтирани са основно физкултурния салон, съблекалните към него и санитарните помещения.

 

Училището разполага с още / 2 / два компютърни кабинета, всеки с / 15 / петнадесет работни места. Има изградена локална мрежа. Компютрите имат постоянна връзка с Интернет, а безжичен интернет има в цялата сграда. 

 

Средно училище "Христо Ботев" разполага със физкултурен салон, открито игрище за волейбол, футбол и баскетбол.

 

Всички помещения, където се намира техника, се охраняват от СОТ. Поставено е видеонаблюдение на всички места отвън и вътре в сградата на училището. Изградена е пожароизвестителна система.

 

Съвременни учебно - технически средства и нови нагледни пособия и материали - табла, карти, макети и други, се набавят всяка година в рамките на бюджета и по проекти. 

История на училището
История - СУ Христо Ботев - Балчик
       През епохата на възраждането, поради честите войни, които води Османската империя, Добруджа представлява коридор, по който се движат турски и руски войски. При това положение българското население е принудено да напусне своите селища. Добруджа е обезлюдена, тъй като ...
Материална база
Материална база - СУ Христо Ботев - Балчик
Училището се помещава в самостоятелна сграда на три етажа. Архитектурата и строителството на училищната сграда са съобразени с изискванията за обучението на учениците. Отоплението на сградата е с локално парно.    Училището разполага с тридесет / 30 / кабинети, снабдени с бели дъски. В ...
Обществен съвет
Обществен съвет - СУ Христо Ботев - Балчик
За подобряване на органицазията на учебния процес и повишаване качеството на учебно - възпитателната работа са предприети поредица от мерки, насочени към намаляване броя на отсъствията на учениците от училище и мотвирането им за активно участие в обучението и училищния живот, подобряване на ...
Бюджет
Бюджет - СУ Христо Ботев - Балчик
2024 година Бюджет за 2024 г. 2023 година Отчет по бюджет 2023 г. Бюджет VI-IX 2023 г. Бюджет IV-VI 2023 г. Отчет по изпълнението на бюджета-І-ІІІ.2023 2022 година Отчет по бюджет 2022 г. Отчет по бюджета м.VII-IX 2022 г. Отчет-бюджет м.ІV.-м.VІ.2022 Отчет по бюджет I-III 2022 ...