Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Училищен екип

 

Педагогически специалисти за учебната 2022/2023 година

Трите имена Дата на раждане Образование Предметна област ПКС Снимка

Станислав Николов Стоянов 

директор

 13.10.1959 г.

"Българска филология"

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 

 Български език и литература  IV степен Станислав Николов 

Анна Иванова    Иванова

заместник директор по учебната дейност

14.11.1985 г.

"География"

Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий"

"Регионално развитие"

Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий"

География и  икономика IV степен Анна Иванова
Светла Георгиева Симеонова   16.08.1965 г. 

"Начална педагогика"

Славянски университет  

 Начален етап    Светла Симеонова
 Тинка Колева      Колева  07.06.1970 г. 

"Предучилищна и начална педагогика"              

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 

 Начален етап  III степен   
Ивелина Стефанова Василева 01.01.1970 г. 

"Предучилищна и начална училищна педагогика"

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 

 Начален етап    IV степен Ивелина Стефанова 
Дарина Савова Грамчева 05.02.1963 г.   "Начална училищна педагогика"

Шуменски университет      "Епископ Константин Преславски"

 Начален етап    Дарина Грамчева 
 Десислава Иванова Иванова 05.01.1988 г.

 "Българска филология

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Български език и литература     Десислава Иванова
Десислава Николова Добрева  12.02.1987 г. 

"Български език и история"

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Български език и литература  IV степен  Десислава Добрева 
Деница Савева Градинарова  12.11.1982 г.

"Български език и немски език"

Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий"

 Български език и литература

Немски език

V степен   Деница Градинарова 

Светалана Василева Йорданова

 28.09.1961 г.

"Руска филология"

"Български език и литература"

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Български език и литература

Руски език 

  Светлана Йорданова 

Тихомира Райчева   Гарабедова

 09.10.1982 г.

"Начална училищна педагогика с чужд език (английски език)

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 

"Иновации в предучилищното и началното образование" 

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 

"Английски език

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 

Английски език    Тихомира Гарабедова 

 Милка Тодорова Морянова

28.09.1961 г. 

"Английки език" 

Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий"

Английски език     

Михаела Левоник Санджакян 

 

18.02.1987 г.  

"Английска филология, лингвистика и превод"

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Английски език    V степен  Михаела Санджакян 
 Красимира Димитрова Андреева 14.03.1973 г. 

"Математика и физика"

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Математика     

 

 

       Златка Колева      Цонева

 

 

 
05.06.1970 г.  

"Математика и физика"

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

"Математика и информатика"

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 
Математика V степен  Златка Колева
Стоянка Петрова Стоянова 26.11.1978 г.

"Компютърно инженерство"

Технически университет гр. Варна

"Информатика и информационни технологии"

  Шуменски университет   "Епископ Константин Преславски"

Информационни технологии

Информатика

 IV степен Стоянка Петрова 
Пенка Галинова  Колева  01.06.1988 г.

"Компютърни системи и технологии"

Технически университет гр.Варна

 

Информационни технологии

Информатика

  Пенка Колева 
София Ташкова  Костова 10.07.1977 г.

"История"

Шуменски университет               "Епископ Константин Преславски"

"География

Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий" 

География и икономика  IV степен
Ивелина Валентинова Димова 16.12.1984 г.

"История и цивилизации"

Великотърнорски университет "Св.св. Кирил и Методий"

История и цивилизации   Ивелина Димова
Светла Атанасова Георгиева 14.02.1961 г. 

 "История и философия"

Софийски универистет "Св. Климент Охридски"

История и цивилизация

Философия

Гражданско образование  

  Светла Атанасова 
Лиляна Стоянова Сивкова 27.01.1988 г.

"Молекулярна биология"

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

"Биотехнологична микробиология"

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 

Човекът и природата

Биология и здравно образование

Микробиология и хигиена на храненето

V степен  Лиляна Сивкова
Гергана Димитрова Добрева 30.06.1990 г. 

"Биология и химия"

Пловдивски университет  "Паисий Хилендарски" 

 

Биология и здравно образование 

IV степен  Гергана Добрева 
Светлана Илиева Драганова 03.10.1964 г. 

"Физика и математика"

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Физика и астрономия    Светлана Драганова 
Янита Вълчева Балтийска  19.11.1971 г. 

"Биология и химия"

 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Химия и опазване на околната среда  V степен  Янита Димитрова 

       Георги Радев     Захариев

 01.07.1985 г.

"Методика на обучението по музика"

Варненски свободен университет "Черноризец храбър"

"Живопис"

Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий"

Музика

Изобразително изкуство 

 
Емилия Желева   Донева 28.04.1971 г. 

 "Техника и технологии"

 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

"Физическо възпитание"

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Технологии и предприемачество

Физическо възпитание и спорт 

 II степен Емилия Донева
    Айхан Бейсим      Апти  25.04.1993 г.

 "Физическо възпитание"

Национална спортна академия гр.София

"Спорт

Национална спортна академия гр.София

Физическо възпитание и спорт   II степен Айхан Апти 
Веселина Иванова Мирчева 29.02.1984 г. 

"Педагогика нa обучението по физическа култура" 

Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий" 

Физическо възпитание и спорт  III степен      
Светлана Димитрова Трънкарова 25.02.1971 г. 

"Организация и управление на хотел и ресторант" 

"Икономика на търговията"

Икономически университет гр. Варна

Предприемачество и др.  IV степен   
Йорданка Иванова Неделева 26.10.1969 г. 

"Технология на хранителните продукти“

Университет по хранителни технологии гр. Пловдив 

Кулинарни техники и технологии  и др.  V степен   
Йордан Господинов Йорданов  24.12.1979 г. 

"Технология на зърнените, хлебните и фуражните продукции"

Университет по хранителни технологии гр. Пловдив  

 Учебна практика    
Виктория Панайотова Калчева 28.01.1983 г. 

"Начална училищна педагогика и чужд език"

    Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

"Иновации в предучилищното и началното образование"  

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Учител целодневно обучение начален етап  V степен  Виктория Панайотова 
Детелина Младенова Добрева - Апти  29.04.1991 г.

"Начална училищна педагогика"

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Учител целодневно обучение начален етап  I степен  Детелина Добрева 
Желязка Николова Иванова 28.09.1987 г.

"Иновации в началното образование"

Шумениски университет "Епископ Константин Преславски"

Учител целодневно обучение начален етап    
Владимир Денчев Попов 17.07.1991 г. 

"Начална училищна педагогика и чужд език"

    Шуменски университет  "Епископ Константин Преславски"

"Иновации в предучилищното и началното образование"  

 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 

Учител целодневно обучение начален етап  V степен   
Теодора Кирилова Николова  27.08.1989 г.

"Предучилищна и начална училищна педагогик

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 

Учител целодневно обучение начален етап  III степен  Теодора Николова 
Петьо Димитров  Петков 04.05.1962 г.

"Българска филология"

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 

Учител целодневно обучение прогимназиален етап

   
Анна Галинова Сивкова 24.11.1994 г.

"История и география"

Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий"

Учител целодневно обучение прогимназиален етап IV степен  
Климентина Христова Димитрова   09.02.1981 г.

"История и география" 

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 

История и цивилизации

География и икономика

Учител целодневно обучение прогимназиален етап

   
 Детелина Димитрова Стоева 10.03.1981 г. 

 "Биология"

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 

Учител целодневно обучение прогимназиален етап    
       
История на училището
История - СУ Христо Ботев - Балчик
       През епохата на възраждането, поради честите войни, които води Османската империя, Добруджа представлява коридор, по който се движат турски и руски войски. При това положение българското население е принудено да напусне своите селища. Добруджа е обезлюдена, тъй като ...
Материална база
Материална база - СУ Христо Ботев - Балчик
Училището се помещава в самостоятелна сграда на три етажа. Архитектурата и строителството на училищната сграда са съобразени с изискванията за обучението на учениците. Отоплението на сградата е с локално парно.    Училището разполага с тридесет / 30 / кабинети, снабдени с бели дъски. В ...
Обществен съвет
Обществен съвет - СУ Христо Ботев - Балчик
За подобряване на органицазията на учебния процес и повишаване качеството на учебно - възпитателната работа са предприети поредица от мерки, насочени към намаляване броя на отсъствията на учениците от училище и мотвирането им за активно участие в обучението и училищния живот, подобряване на ...
Бюджет
Бюджет - СУ Христо Ботев - Балчик
2024 година Бюджет за 2024 г. 2023 година Отчет по бюджет 2023 г. Бюджет VI-IX 2023 г. Бюджет IV-VI 2023 г. Отчет по изпълнението на бюджета-І-ІІІ.2023 2022 година Отчет по бюджет 2022 г. Отчет по бюджета м.VII-IX 2022 г. Отчет-бюджет м.ІV.-м.VІ.2022 Отчет по бюджет I-III 2022 ...