Средно училище "Христо Ботев"

град Балчик

Днешното училище е основано през 1941 г. като гимназиален клон на Варненската гимназия "Фердинанд І".

До 1960 г. училището се помещава в сградата на днешната галерия.

През учебната 1960/1961 г. то се премества в новопостроената сграда в кв. Хоризонт (днешното училище "Кирил и Методий").

От 1978 г. Средно училище "Христо Ботев" се премества в сегашната сграда.

Материално-техническата база в училището е в много добро, съвременно състояние.

Обновени са кабинетите по Информационни технологии. В голяма част от кабинетите е осигурена мултимедийна техника.

Кабинетите по Английски език, География и Биология разполагат с интерактивни дъски.

През последните години в училището се избират профили като "Икономическо развитие", "Природни науки", "Хуманитарни науки" и "Математика". Предлага се разширена форма на изучаване на английски език.

Обучават се ученици в професионална паралелка със специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", професия "Готвач".

Класовете се обучават в съвременна учебна кухня в часовете по практика.

Училището има свой съвременен стол, в който се приготвя ежедневно обяд на учениците.

Цялата сграда е под денонощно видеонаблюдение. 

Учениците тренират в свой, голям физкултурен салон. Има сформирани отбори по футбол, волейбол, баскетбол и други.

 

 

Актуални новини
История на училището
История - СУ Христо Ботев - Балчик
       През епохата на възраждането, поради честите войни, които води Османската империя, Добруджа представлява коридор, по който се движат турски и руски войски. При това положение българското население е принудено да напусне своите селища. Добруджа е обезлюдена, тъй като ...
Материална база
Материална база - СУ Христо Ботев - Балчик
Училището се помещава в самостоятелна сграда на три етажа. Архитектурата и строителството на училищната сграда са съобразени с изискванията за обучението на учениците. Отоплението на сградата е с локално парно.    Училището разполага с тридесет / 30 / кабинети, снабдени с бели дъски. В ...
Обществен съвет
Обществен съвет - СУ Христо Ботев - Балчик
За подобряване на органицазията на учебния процес и повишаване качеството на учебно - възпитателната работа са предприети поредица от мерки, насочени към намаляване броя на отсъствията на учениците от училище и мотвирането им за активно участие в обучението и училищния живот, подобряване на ...
Бюджет
Бюджет - СУ Христо Ботев - Балчик
2024 година Бюджет за 2024 г. 2023 година Отчет по бюджет 2023 г. Бюджет VI-IX 2023 г. Бюджет IV-VI 2023 г. Отчет по изпълнението на бюджета-І-ІІІ.2023 2022 година Отчет по бюджет 2022 г. Отчет по бюджета м.VII-IX 2022 г. Отчет-бюджет м.ІV.-м.VІ.2022 Отчет по бюджет I-III 2022 ...