Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Прием осми клас

Свободни места след трети етап на класиране на прием на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 година в Средно училище "Христо Ботев" град Балчик (към 8.09.2022 г.)

Код Паралелка Вид на паралелката Балообразуване Свободни места
0797 Икономическо развитие профилирана (БЕЛ*2+Мат*2+ГИ*1+Чез*1) 0
0790 Природни науки профилирана (БЕЛ*2+Мат*2+БЗО*1+ФА*1) 14
0786 Производство на кулинарни изделия и напитки професинална (БЕЛ*2+Мат*2+БЗО*1+ХООС*1) 4

 Легенда:

БЕЛ - Български език и литература (точки от НВО 7 клас)

Мат - Математика (точки от НВО 7 клас)

Чез - Чужд език

ГИ - География и икономика

БЗО - Биология и здравно образование

ФА - Физика и астрономия

ХООС - Химия и опазване на околоната среда

Списък на записаните ученици в профил Икономическо развитие с разширено изучаване на английски език (0797)

 № Входящ № Трите имена на ученика Пол Желание Бал
1 0717695 Адрияна Светославова Иванова Ж 1 177
2 0717619 Алейна Рейхан Рифатова Ж 1 140
3 0717620 Александра Андреевна Буркова Ж 1 395.5
4 0717668 Александра Тихомирова Тодорова Ж 1 215
5 0717669 Берк Бюлбюл М 1 194
6 0717625 Валери Симеонов Янчев М 1 300.5
7 0717631 Вихрен Вихренов Анков М 1 293
8 0717602 Габриела Веселинова Василева Ж 1 262
9 0717671 Габриела Маринова Ганкова Ж 1 168
10 0717632 Галин Стоянов Кирчев М 1 348.5
11 0717635 Гергана Красимирова Великова Ж 1 317
12 0717636 Гергана Радкова Кирилова Ж 1 328.5
13 0717633 Георги Златев Чавдаров М 1 123
14 0717637 Денислав Христов Христов М 1 355
15 0717675 Джан Джансел Алтанов М 1 232
16 0717638 Димитрин Динков Маринов М 1 132
17 0717639 Едомир Светославов Димитров М 1 257
18 0717677 Елеонора Славомирова Димитрова Ж 1 176
19 0717649 Мартина Калчева Колева Ж 1 371
20 0717651 Михаил Михаилов Радев М 1 125
21 0717689 Петър Стойков Андреев М 1 198
22 0717690 Рая Василева Стефанова Ж 1 313.5
23 0717692 Стоян Красимиров Кирилов М 1 227
24 0717665 Тодор Лозанов Симеонов М 1 323.5
25 0717617 Тойгу Сезгинов Исмаилов М 1 298
26 0717693 Толга Айдин Кадир М 1 277

 

Списък на записаните ученици в профил Природни науки (0790)

Входящ № Трите имена на ученика Пол Желание Бал
1 0717627 Вероника Цветанова Николова Ж 1 280
2 0717672 Габриела Петрова Петрова Ж 1 175.5
3 0717646 Кристина Юлиянова Георгиева Ж 1 306
4 - Еркан Ердоан Лютфи М - -
5 0717648 Мария Георгиева Жекова Ж 1 347
6 0764740 Никол Драганова Драганова Ж 1 173
7 0717657 Пламена Стоянова Стоянова Ж 1 272.5
8 0717658 Радомир Иванов Димитров М 1 333
9 0717660 Светлена Димитрова Казакова Ж 1 195
10 0717662 Станислава Юлиянова Георгиева Ж 1 232.5
11 0717581 Стефани Пламенова Върбанова Ж 1 308.5
12 0765145 Христина Мирна Артуровна Ж 1 78

 

Списък на записаните ученици в професия Готвач, спеациалност Производство на кулинарни изделия и напитки (0786) 

Входящ № Трите имена на ученика Пол Желание Бал
1 0717618 Айлин Емилов Енчев М 1 282
2 - Алишан Йосков Сашев М - -
3 0717600 Божидар Асенов Владев М 1 82
4 0717626 Венелин Красимиров Петров М 1 257.5
5 0717628 Веселин Марчев Симеонов М 1 111
6 0717674 Гюлдениз Денизгезен Етемова Ж 1 130
7 0717604 Димитър Симеонов Митанов М 1 247.5
8 0717640 Елиза Красимирова Стефанова Ж 1 119
9 0717679 Ивайло Галев Сергеев М 1 134
10 0717608 Константин Михаилов Михайлов М 1 110
11 - Мария-Магдалена Живкова Теофилова Ж - -
12 - Мариян Росенов Василев М - -
13 0717683 Кънчо Галев Сергеев М 1 136
14 0717685 Мерджан Юлия Мустафа Ж 1 125
15 0717686 Мирослава Анкова Игнатова Ж 1 142
16 0717687 Нури Нурхан Нуриев М 1 132.5
17 0717688 Оуз Осман Икметов М 1 103
18 0717656 Пламена Пламенова Мишева Ж 1 204
19 0717615 Руслан Красимиров Симеонов М 1 193
20 0717661 Севджихан Севдалинова Самуилова Ж 1 177
21 0717616 Сенем Севги Сюляледин Ж 1 80
22 - Шердин Денис Ниази М - -

 

График на дейностите по прием в VІІІ клас 

Прием 8 клас