Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Прием осми клас

Прием на ученици в осми клас през учебната 2023 / 2024 година

в Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

 

Брошура 8 клас - 1

 

Брошура 8 клас - 2

Паралелка Балообразуване Брой места
(797) Икономичесо развитие (2*БЕЛ+2*Мат) + (1* ЧеЗ+1*ГИ) 26
(4246) Хуманитарни науки (2*БЕЛ+2*Мат) + (1* ИЦ+1*ГИ) 26
(786) Производство на кулинарни изделия и напитки (2*БЕЛ+2*Мат) + (1* БЗО+1*ХООС) 26

 

Легенда:

БЕЛ - Български език и литература (точки от НВО 7 клас)

Мат - Математика (точки от НВО 7 клас)

ЧеЗ - Чужд език

ГИ - География и икономика

БЗО - Биология и здравно образование

ФА - Физика и астрономия

ХООС - Химия и опазване на околната среда