Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Средно училище "Христо Ботев"

 

Прием на ученици в първи клас през учебната 2023 / 2024 година

в Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

 

Заявление за записване в първи клас

Заповед утвърждаване училищен план прием 1 - 5 клас

Родителска среща 15 март

 

 Брошура 1 клас - 1 част

 Брошура 1 клас - 2 клас

 Прием 1 клас