Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Средно училище "Христо Ботев"

 

Прием на ученици в първи клас през учебната 2021 / 2022 година

в Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

Заявление за записване в първи клас

План прием в I клас за учебната 2021/2021 г.

Критерии за прием в I клас за учебната 2021/2022 г.

Система за прием в I клас за учебната 2021/2022 г. 

 

1  клас - заглавна

 

1 клас - задна страница