Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Паралелки през учебната 2023/2024 година

 

Списък на паралелките за учебната 2023/2024 година в Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

Паралелка Вид на паралелката Класен ръководител Учител целодневна организация Учебен план
1 а клас общообразователна Тинка Колева Желязка Иванова  
2 а клас общообразователна Ивелина Стефанова Владимир Попов  
3 а клас общообразователна Дарина Грамчева Виктория Панайотова  
4 а клас общообразователна Светла Симеонова Теодора Кирилова  
5 а клас общообразователна Тихомира Гарабедова Петьо Петков   
6 а клас общообразователна Стоянка Петрова Климентина Димитрова   
7 а клас общообразователна Емилия Донева Детелина Стоева   
8 а клас

   профил Икономическо развитие  с разширено изучаване на английски език   

Пенка Колева -  
8 б клас профил Хуманитарни науки Десислава Добрева -  
8 в клас 

професия Готвач

специалност Производство на кулинарни изделия и напитки

Светлана Трънкарова -  
9 а клас

 профил Икономическо развитие    с разширено изучаване на английски език

Красимира Андреева -  
9 б клас профил Природни науки Янита Балтийска -  
9 в клас

професия Готвач

специалност Производство на кулинарни изделия и напитки

Йорданка Неделева -  
10 а клас

 профил Икономическо развитие    с разширено изучаване на английски език

София Костова -  
10 б клас  профил Природни науки Ивелина Димова -  
10в клас

професия Готвач

специалност Производство на кулинарни изделия и напитки

Михаела Санджакян -  
11 а клас  профил Икономическо развитие    с разширено изучаване на английски език Деница Градинарова -  
11 б клас профил Природни науки Светлана Драганова -  
11 в клас 

професия Готвач

специалност Производство на кулинарни изделия и напитки

Веселина Мирчева -  
12 а клас

      профил Природни науки

Гергана Добрева -  
12 б клас профил Хуманитарни науки Светла Атанасова -  
12 в клас

професия Готвач

специалност Производство на кулинарни изделия и напитки

Златка Колева -