Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Паралелки през учебната 2021/2022 година

 Начален етап

I "a" клас

класен ръководител: Дарина Грамчева

учител целодневна организация: Виктория Калчева

Учебен план I "a" клас

 

II "a" клас

класен ръководител: Светла Симеонова

учител целодневна организация: Теодора Кирилова

Учебен план II "a" клас

 

III "a" клас

класен ръководител: Тинка Колева

учител целодневна организация: Детелина Добрева

Учебен план III "a" клас

 

IV "a" клас

класен ръководител: Ивелина Стефанова

учител целодневна организация: Владимир Попов

Учебен план IV "а" клас

 

Прогимназиален етап

V "a" клас

класен ръководител: Емилия Донева

учител целодневна организация: Петьо Петков

Учебен план V "а" клас

 

VI "a" клас

класен ръководител: Гергана Добрева

учител целодневна организация: Тихомира Гарабедова

Учебен план VI "a" клас

 

VI "б" клас

класен ръководител: Светлана Йорданова

учител целодневна организация: Ивелина Димова

Учебен план VI "б" клас

 

VII "а" клас

класен ръководител: Стоянка Петрова

учител целодневна организация: Лиляна Сивкова

Учебен план VII "а" клас

 

Гимназиална степен

VIII "a" клас

профил "Икономическо развитие" с разширено изучаване на английски език

класен ръководител: София Костова

Учебен план VIII "а" клас

 

VIII "б" клас

профил "Природни науки"

класен ръководител: Левоник Санджакян

Учебен план VIII "б" клас

 

VIII "в" клас

специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", професия "Готвач"

класен ръководител: Михаела Санджакян

Учебен план VIII "в" клас

 

IX "a" клас

профил "Икономическо развитие" с разширено изучаване на английски език

класен ръководител: Деница Градинарова

Учебен план IX "а" клас 

 

IX "б" клас

профил "Природни науки" 

класен ръководител: Светлана Драганова

Учебен план IX "б" клас

 

IX "в" клас

специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", професия "Готвач"

класен ръководител: Веселина Мирчева

Учебен план IX "в" клас

 

X "a" клас

профил "Природни науки"

класен ръководител: Янита Балтийска

Учебен план X "а" клас

 

X "б" клас

профил "Хуманитарни науки" 

класен ръководител: Светла Атанасова

Учебен план X "б" клас

 

X "в" клас

специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", професия "Готвач"

класен ръководител: Златка Колева

Учебен план X "в" клас

 

XI "a" клас

профил "Математически" с разширено изучаване на английски език

профилни предмети: Математика, Информатика, Информационни технологии, География и икономика

Класен ръководител: Десислава Добрева

 

XI "б" клас

специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", професия "Готвач" с разширено изучаване на английски език

класен ръководител: Светлана Трънкарова

Учебен план XI "б" клас

 

XII "a" клас

профил "Хуманитарни науки" 

профилни предмети" Български език и литература, История и цивилизации, География и икономика, Философия

класен ръководител: Красимира Андреева

Учебен план XII "а" клас

 

XII "б" клас

специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", професия "Готвач" 

класен ръководител: Йорданка Неделева

Учебен план XII "б" клас