Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Паралелки през учебната 2021/2022 година

 

Списък на паралелките за учебната 2022/2023 година в Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

Паралелка Вид на паралелката Класен ръководител Учител целодневна организация Учебен план
1 а клас общообразователна  Ивелина Стефанова  Владимир Попов  УП-1а
2 а клас общообразователна Дарина Грамчева  Виктория Калчева УП-2а
3 а клас общообразователна Светла Симеонова  Теодора Николова  УП-3а
4 а клас общообразователна  Тинка Колева Желязка Иванова  УП-4а
5 а клас общообразователна  Стоянка Петрова Лиляна Сивкова   УП-5а 
5 б клас общообразователна  Пенка Колева Анна Сивкова  УП-5б
6 а клас общообразователна  Емилия Донева Петьо Петков  УП-6а
7 а клас общообразователна  Тихомира Гарабедова Ивелина Димова  УП-7а
8 а клас

   профил Икономическо развитие с разширено изучаване на английски език   

 Красимира Андреева  -  УП-8а
8 б клас профил Природни науки Янита Балтийска -  УП-8б
8 в клас 

професия Готвач

специалност Производство на кулинарни изделия и напитки

Йорданка Неделева  УП-8в
9 а клас

 профил Икономическо развитие с разширено изучаване на английски език

София Костова УП-9а
9 б клас профил Природни науки Левоник Санджакян УП-9б
9 в клас

професия Готвач

специалност Производство на кулинарни изделия и напитки

Михаела Санджакян УП-9в
10 а клас

 профил Икономическо развитие с разширено изучаване на английски език

 Деница Градинарова  УП-10а
10 б клас  профил Природни науки  Светлана Драганова УП-10б 
10в клас

професия Готвач

специалност Производство на кулинарни изделия и напитки

Веселина Мирчева   УП-10в
11 а клас профил Природни науки Гергана Добрева  УП-11а 
11 б клас профил Хуманитарни науки Светла Атанасова  - УП-11б
11 в клас 

професия Готвач

специалност Производство на кулинарни изделия и напитки

Златка Колева   УП-11в
12 а клас

       Математически профил с разширено изучаване на английски език     

Десислава Добрева  УП-12а
12 б клас

професия Готвач

специалност Производство на кулинарни изделия и напитки с разширено изучаване на английски език

Светлана Трънкарова  УП-12б