Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Паралелки през учебната 2021/2022 година

 

Списък на паралелките за учебната 2022/2023 година в Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

Паралелка Вид на паралелката Класен ръководител Учител целодневна организация Учебен план
1 а клас общообразователна  Ивелина Стефанова  Владимир Попов  
2 а клас общообразователна Дарина Грамчева  Виктория Калчева  
3 а клас общообразователна Светла Симеонова  Теодора Николова  
4 а клас общообразователна  Тинка Колева Желязка Иванова  
5 а клас общообразователна  Стоянка Петрова Лиляна Сивкова  
5 б клас общообразователна  Пенка Колева Анна Сивкова  
6 а клас общообразователна  Емилия Донева Петьо Петков  
7 а клас общообразователна  Тихомира Гарабедова Ивелина Димова  
8 а клас

   профил Икономическо развитие

с разширено изучаване на английски език   

 Красимира Андреева  -  
8 б клас профил Природни науки Янита Балтийска -  
8 в клас 

професия Готвач

специалност Производство на кулинарни изделия и напитки

Йорданка Неделева  
9 а клас

 профил Икономическо развитие

с разширено изучаване на английски език

София Костова  
9 б клас профил Природни науки Левоник Санджакян  
9 в клас

професия Готвач

специалност Производство на кулинарни изделия и напитки

Михаела Санджакян  
10 а клас

 профил Икономическо развитие

с разширено изучаване на английски език

 Деница Градинарова  
10 б клас  профил Природни науки  Светлана Драганова  
10в клас

професия Готвач

специалност Производство на кулинарни изделия и напитки

Веселина Мирчева   
11 а клас профил Природни науки Гергана Добрева   
11 б клас профил Хуманитарни науки Светла Атанасова  -  
11 в клас 

професия Готвач

специалност Производство на кулинарни изделия и напитки

Златка Колева   
12 а клас

       Математически профил     

с разширено изучаване на английски език     

Десислава Добрева   
12 б клас

професия Готвач

специалност Производство на кулинарни изделия и напитки

с разширено изучаване на английски език

Светлана Трънкарова