Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Проект Твоя час


Група по интереси:

1. Сръчни ръчички - ръководител Емилия Донева

2. Астрономия - ръководител Светлана Драганова

3. Екология и опазване на околната среда - ръководител Янита Димитрова

4. Електронен вестник - ръководител Стоянка Петрова

5. В тайните на сладкарството - ръководител Светлана Трънкарова

6. Баскетбол - ръководител Даниел Димитров

История на училището
История - СУ Христо Ботев - Балчик
       През епохата на възраждането, поради честите войни, които води Османската империя, Добруджа представлява коридор, по който се движат турски и руски войски. При това положение българското население е принудено да напусне своите селища. Добруджа е обезлюдена, тъй като ...
Материална база
Материална база - СУ Христо Ботев - Балчик
Училището се помещава в самостоятелна сграда на три етажа. Архитектурата и строителството на училищната сграда са съобразени с изискванията за обучението на учениците. Отоплението на сградата е с локално парно.    Училището разполага с тридесет / 30 / кабинети, снабдени с бели дъски. В ...
Обществен съвет
Обществен съвет - СУ Христо Ботев - Балчик
За подобряване на органицазията на учебния процес и повишаване качеството на учебно - възпитателната работа са предприети поредица от мерки, насочени към намаляване броя на отсъствията на учениците от училище и мотвирането им за активно участие в обучението и училищния живот, подобряване на ...
Бюджет
Бюджет - СУ Христо Ботев - Балчик
2024 година Бюджет за 2024 г. 2023 година Отчет по бюджет 2023 г. Бюджет VI-IX 2023 г. Бюджет IV-VI 2023 г. Отчет по изпълнението на бюджета-І-ІІІ.2023 2022 година Отчет по бюджет 2022 г. Отчет по бюджета м.VII-IX 2022 г. Отчет-бюджет м.ІV.-м.VІ.2022 Отчет по бюджет I-III 2022 ...