Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

За подобряване на органицазията на учебния процес и повишаване качеството на учебно - възпитателната работа са предприети поредица от мерки, насочени към намаляване броя на отсъствията на учениците от училище и мотвирането им за активно участие в обучението и училищния живот, подобряване на дисциплината и на цялостната дейност по организацията на учебния процес, превантивни мерки за недопускане на прояви на насилие и агресия, употреба на алкохол, наркотици и тютюнопушене, привличане на родителите като партньори чрез създаването на Обществен съвет.

 

Покана за събрание

Заповед за събрание на Обществен съвет