Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

План - прием за учебната 2019 / 2020 година

История на училището
История - СУ Христо Ботев - Балчик
       През епохата на възраждането, поради честите войни, които води Османската империя, Добруджа представлява коридор, по който се движат турски и руски войски. При това положение българското население е принудено да напусне своите селища. Добруджа е обезлюдена, тъй като ...
Материална база
Материална база - СУ Христо Ботев - Балчик
Училището се помещава в самостоятелна сграда на три етажа. Архитектурата и строителството на училищната сграда са съобразени с изискванията за обучението на учениците. Отоплението на сградата е с локално парно.    Училището разполага с тридесет / 30 / кабинети, снабдени с бели дъски. В ...
Обществен съвет
Обществен съвет - СУ Христо Ботев - Балчик
За подобряване на органицазията на учебния процес и повишаване качеството на учебно - възпитателната работа са предприети поредица от мерки, насочени към намаляване броя на отсъствията на учениците от училище и мотвирането им за активно участие в обучението и училищния живот, подобряване на ...
Бюджет
Бюджет - СУ Христо Ботев - Балчик
2020 година Отчет_по_бюджет_м.ІV-VІ.2020 Протокол Отчет първо тримесечие 2020 г. Утвърден бюджет за 2020 г. 2019 година Отчет второ и трето тримесечие на 2019 г. Отчет за първото тримесечие на 2019 г. Утвърден бюджет за 2019 г. 2018 година Финансов отчет 2018 г. Бюджет 2018 ...