Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Самостоятелна форма на обучение

График на изпитна сесия за учебната 2023/2024 години

на ученици в самостоятелна форма на обучение на 16 г.

 в Средно училище "Христо Ботев" гр. Балчик