Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Самостоятелна форма на обучение

График на януарска изпитна сесия за учебната 2021/2022 години

на ученици в самостоятелна форма на обучение на 16 г.

 в Средно училище "Христо Ботев" гр. Балчик