Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Самостоятелна форма на обучение

График на януарска сесия на изпити за учебната 2020/2021 година

на ученици от самостоятелна форма на обучение, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки"

 

Дата Час Изпит Вид Име, фамилия, клас
25.01.2021 г. 13:00 ЗУЧ Български език и литература писмен изпит
 • Мустафа Февзиев Ниязиев - VIII клас,
 • Сезнур Зюлябидин Селямед - VIII клас
 • Сузана Георгиева Панайотова - VIII клас
26.01.2021 г. 13:00 ЗУЧ Математика писмен изпит
 • Мустафа Февзиев Ниязиев - VIII клас,
 • Сезнур Зюлябидин Селямед - VIII клас,
 • Сузана Георгиева Панайотова - VIII клас
27.01.2021 г. 13:00 ЗУЧ Английски език писмен изпит
 • Мустафа Февзиев Ниязиев - VIII клас,
 • Сезнур Зюлябидин Селямед - VIII клас,
 • Сузана Георгиева Панайотова - VIII клас
28.01.2021 г. 13:00 ЗУЧ Информационни технологии писмен и практически изпит
 • Мустафа Февзиев Ниязиев - VIII клас,
 • Сезнур Зюлябидин Селямед - VIII клас,
 • Сузана Георгиева Панайотова - VIII клас
29.01.2021 г. 13:00 ЗУЧ История и цивилизации писмен изпит
 • Мустафа Февзиев Ниязиев - VIII клас,
 • Сезнур Зюлябидин Селямед - VIII клас,
 • Сузана Георгиева Панайотова - VIII клас
01.02.2021 г. 13:00  ЗУЧ География и икономика писмен изпит
 • Мустафа Февзиев Ниязиев - VIII клас,
 • Сезнур Зюлябидин Селямед - VIII клас,
 • Сузана Георгиева Панайотова - VIII клас
02.02.2021 г. 13:00 ЗУЧ Биология и здравно образование писмен изпит
 • Мустафа Февзиев Ниязиев - VIII клас,
 • Сезнур Зюлябидин Селямед - VIII клас,
 • Сузана Георгиева Панайотова - VIII клас