Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Самостоятелна форма на обучение

График на януарска изпитна сесия за учебната 2021/2022 години

на ученици в самостоятелна форма на обучение на 16 г.

 в Средно училище "Христо Ботев" гр. Балчик

Дата Час Изпит Вид Име, фамилия, клас
6.01.2022 г. 14:00 ООП Информационни технологии IX клас писмен и практически
  • Мустафа Февзиев Ниязиев - IX клас
11.01.2022 г. 14:00

ООП Философия

IX клас

писмен
  • Мустафа Февзиев Ниязиев - IX клас
13.01.2022 г. 14:00 ООП История и цивилизации IX клас писмен  
  • Мустафа Февзиев Ниязиев - IX клас
18.01.2022 г. 14:00 ООП География и икономика IX клас писмен  
  • Мустафа Февзиев Ниязиев - IX клас
20.01.2022 г. 14:00 ООП Английски език IX клас писмен и устен  
  • Мустафа Февзиев Ниязиев - IX клас
25.01.2022 г. 14:00

ООП Математика

IX клас

писмен  
  • Мустафа Февзиев Ниязиев - IX клас
27.01.2022 г. 14:00 ООП Български език и литература IX клас писмен  
  • Мустафа Февзиев Ниязиев - IX клас